ARIT บริหารโครงการให้แก่สำนักงาน กสทช.

กสทช. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาและเยาวชนในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในสถาบันการศึกษาเดินสายให้ความรู้ 6 จังหวัด 12 สถาบันทั่วประเทศ
บริหารโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมโดย

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

Share this Post