วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เสริมทักษะด้านกราฟิกดีไซน์ ด้วย Adobe Certified Associate (ACA)

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดอบรม และประเมินมาตรฐานความรู้ให้แก่ นักศึกษาภาควิชากราฟิก ดีไซน์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ด้วย Adobe Certified Associate (ACA) ภายใต้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อเสริมสร้างความรู้ พร้อมการันตรีความสามารถของนักศึกษาว่าเป็นผู้มีความสามารถ ในการใช้งานโปรแกรมการออกแบบ ได้อย่างมีมาตรฐานสากล ณ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562
Share this Post