บริษัท เออาร์ไอที เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 คุณภาวิตา ศุวัสธารากุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [...]

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมพิธีทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี [...]

บริษัท เออาร์ไอที ได้เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสวัสดีปีใหม่

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงาน [...]

ARIT ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา เพื่อพร้อมก้าวสู่โลกของตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักศึกษาด้วยประกาศนียบัตรมาตรฐานระดับสากล ตามนโยบายการสร้างและพัฒนาคนทักษะด้านดิจิทัลให้พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล [...]

เด็กไทยเก่ง คว้าแชมป์โลก 2 เวทีการแข่งขัน Microsoft และ Adobe ให้กับประเทศไทย

ในการแข่งขัน Microsoft Office Specialist World Championship 2018 และ Adobe Certified Associate World Championship 2018 ณ เมือง Orlando รัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2561 [...]

บรรยากาศการแข่งขัน Thailand Design Creator Competition 2018

เมื่อวันที่ 9 -10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ARIT จัดการแข่งขัน Thailand Design Creator Competition 2018 เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยที่จะร่วมเดินทางไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา [...]

ARIT ร่วมงานวันคล้ายสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อนำเสนอการทดสอบทักษะด้าน Digital Literacy

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้ร่วมออกบูท จัดกิจกรรมในงานวันคล้ายสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้แนวคิด "พลิกโฉม สคช. ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมีอาชีพ" และ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ [...]

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เข้าหารือในการพัฒนาทักษะด้าน Digital literacy ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าพบ ผศ.ดร.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรมด้านวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป [...]