บรรยากาศงาน MOS Olympic Thailand Competition 2018

เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยที่จะร่วมเดินทางไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา [...]

ARIT ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คนใหม่

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เข้าพบ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คนใหม่ [...]

ARIT จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าประชารัฐ ด้วยการใช้งานเว็บสำเร็จรูป WEWYN

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการใช้งาน WEWYN [...]

ARIT ร่วมระดมความคิดเห็น กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Smart Class Room CKC-05 ชั้น 1 อาคาร CKC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตรังสิต [...]

ARIT ร่วมระดมความคิดเห็น กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้อง Smart Class Room CKC-05 ชั้น 1 อาคาร CKC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี [...]

ARIT จัดทดสอบความรู้ด้านการใช้ดิจิทัล ด้วยประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification ให้กับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ตัวแทนศูนย์ทดสอบ IC3 Digital Literacy Certification ของประเทศไทย [...]

ARIT มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องในวันปีใหม่ 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณวรเทพ มงคลวาที ตัวแทนศูนย์ทดสอบประกาศนียบัตรความรู้ระดับสากล IC3 Digital Literacy Certification แห่งประเทศไทย [...]

ARIT ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอร้านค้าประชารัฐออนไลน์ เพื่อต่อยอดสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถนนแจ้งวัฒนะ ที่ผ่านมา นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนาม "บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ 1 ประชารัฐ 1 ภูมิภาค” [...]

ARIT มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับ ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เนื่องในวันปีใหม่ 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณวรเทพ มงคลวาที ผู้บริหารบริษัท เออาร์ไอที จำกัด พร้อมคุณชัยพร เกียรตินันทวิมล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล [...]