• Huawei ICT
  Competition
  Thailand
  2018-2019

  Feb 9-11, 2019
  RMUTT Innovation & Knowledge Center


กิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย

Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019

        การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย (Network) ครั้งแรกในประเทศไทย เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีความสนใจ และมีความสามารถเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อค้นหาตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Huawei ICT Competition 2019 Global Final ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนพฤษภาคม 2019

1. วัตถุประสงค์โครงการ


 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งใน และต่างประเทศ
  • สำหรับผู้ชนะการแข่งขัน 3 ลำดับแรก ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน Huawei ICT Competition 2019 Global Final
  • ผู้ชนะการแข่งขันได้มีโอกาสเรียนรู้ และสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ของบริษัท หัวเว่ย
 • เพื่อพัฒนาทักษะด้านเครือข่าย (Network) ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
  • รอบลงทะเบียน นักศึกษามีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือฝึกฝนจากบริษัท หัวเว่ย
  • รอบคัดเลือก เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Huawei Routing & Switching จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก บริษัท หัวเว่ย
  • ได้รับสิทธิ์ ในการเข้าร่วมทดสอบใบประกาศนียบัตรระดับสากล (HANA : P&S) ของบริษัท หัวเว่ย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ได้โอกาสในการร่วมงานกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 • ได้รับรางวัล อาทิ เช่น โล่รางวัล โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อหัวเว่ย และบัตรกำนัล

2. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ


 • นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีจากทุกคณะ ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐ และภาคเอกชนในประเทศไทย
 • นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยในรอบ Global มาก่อน

3. ประกาศนียบัตรที่ใช้ในการแข่งขัน


HCNA (Huawei Certification Network Associate) คือ ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการกำหนดค่าพื้นฐาน และการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

หัวข้อการสอบ หลักสูตร HCNA ประกอบด้วย
 • ระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน
 • เทคโนโลยีระบบเครือข่าย LAN, WAN, Routing
 • การบริหารจัดการระบบเครือข่าย
 • ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
 • การจัดการ IP Address
 • การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ


5. รูปแบบการแข่งขัน


ขั้นตอนที่ 1: การรับสมัคร และลงทะเบียน ฟรี (ระหว่างเดือนสิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2018)
 • นักรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.huaweiacad.com
 • นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับแบบทดสอบฝึกฝนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบในรอบคัดเลือก
ขั้นตอนที่ 2: รอบคัดเลือก (Screen Test) (ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 มกราคม 2019)
 • ข้อสอบรอบคัดเลือกจัดทำโดย บริษัท Huawei ข้อสอบเป็นแบบทดสอบออนไลน์, ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบดังกล่าวเรียกว่า "Local Certification" ซึ่งหัวข้อในการทดสอบจะประกอบด้วยเรื่อง Routing & Switching, Network Security และ WLAN
 • โครงการจะทำการคัดเลือกนักศึกษาที่สอบได้คะแนนสูงสุดจำนวนทั้งสิ้น 200 คน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ Huawei Camp Thailand Competition ต่อไป
  หมายเหตุ:
  • ประกาศผลการการคัดเลือกในเดือน มกราคม 2019
  • นักศึกษาที่เข้าทดสอบรอบ Screen Test จะได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการแบบ Digital Certificate
ขั้นตอนที่ 3: รอบการแข่งขัน Huawei Camp Thailand Competition (วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2019 ณ DD Mall – กรุงเทพฯ)
รอบการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันในระดับเวทีโลก ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 200 คน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3 วัน ประกอบด้วย การฝึกอบรม การทดสอบแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล
 • ผู้ที่ผ่านการทดสอบ และมีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับสิทธิ์ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปร่วมแข่งขัน Huawei ICT Competition 2019 Global Final ณ ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
ขั้นตอนที่ 4: รอบชิงชนะเลิศระดับโลก “Huawei ICT Global Competition 2019 Global Final” ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน (เดือนพฤษภาคม 2019)

กิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย

Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019

ขั้นตอนการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม


 1. ลงทะเบียนยืนยันผ่าน Website
 2. ยืนยันข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา
 3. ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 18 ม.ค. 62
 4. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
 5. การเข้าร่วมกิจกรรม เสร็จสมบูรณ์

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ


 1. เสื้อโครงการ 1ตัว/คน
 2. อาหารว่างจำนวน 2 มื้อ/วัน (2 วัน)
 3. คูปองอาหารกลางวัน จำนวน 2 วัน

หมายเหตุ ค่าเดินทางและที่พัก นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ

กำหนดการ


Day-1 Feb-9
8.00
ลงทะเบียน
9.00
พิธีเปิด
9.30
ฝึกอบรม
Day-2 Feb-10
8.00
ลงทะเบียน
9.00
ฝึกอบรม
Day-3 Feb-11
8.00 AM
ลงทะเบียน
9.00 AM
สอบแข่งขัน
13.00 AM
พิธีปิด และประกาศผลรางวัล

ที่พักใกล้เคียงสถานที่จัดการแข่งขัน


รางวัล


Organized

by

Sponsor & Venue

Check out the Venue Information

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Address : แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

How to Go

Get Direction