ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมยืนยันเข้ารับการอบรม ดำเนินการดังนี้


         1.    ชำระค่ามัดจำเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมส่งหลักฐาน
         2.    ยินยอมดำเนินการตามเงื่อนไขของโครงการฯ
         3.    ส่งสำเนาบัตรประชาชนผู้เข้ารับการฝึกอบรม


ส่งเอกสาร และอัพโหลดไฟล์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร เพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ


หลักสูตร System Analyst


อบรมวันที่ 15-16 กันยายน, 22– 23 กันยายน 2561 และ 29-30 กันยายน 2561


 •                                                                        1.    Kritsapat Wimolcharoen
 •                                                                        2.    Jedsada Thongkanluang
 •                                                                        3.    Suwat Temteeraworn
 •                                                                        4.    พงศ์ภูมิ แก้วสูงเนิน
 •                                                                        5.    Kamonwan Sapyou
 •                                                                        6.    Watchara Deekaew
 •                                                                        7.    Samano Srima
 •                                                                        8.    ประสงค์ เตชาภรณ์พงศ์
 •                                                                        9.    ตรัย ใจชื่น
 •                                                                        10.    อมรวุฒิ เลิศศิริอำนวยพร
 •                                                                        11.    Supanut Chansiriyanun
 •                                                                        12.    ณัฐพล เรือนคำ
 •                                                                        13.    Jirapinya Ratcharee
 •                                                                        14.    Tanawat Hongthai
 •                                                                        15.    Nopphawan Phayakkhaphet
 •                                                                        16.    Kajonwat Hemvimol
 •                                                                        17.    Kornthawat Pronpipat
 •                                                                        18.    AHAMAD JEHDUARAMAE
 •                                                                        19.    Saitarn Dokchan
 •                                                                        20.    Ruonnakron Wattanamongkoncho
 •                                                                        21.    Chaiwat Chaobaankoh
 •                                                                        22.    Anutsara Kaewrungruang
 •                                                                        23.    Nuprapath Choksrisanguan
 •                                                                        24.    Yosita Jantarasamee
 •                                                                        25.    Piyabhat Navaraj
 •                                                                        26.    Krittanat Asawateeramankong
 •                                                                        27.    Surat Vangrattanachai
 •                                                                        28.    Jinjutha Teeranittayaparp
 •                                                                        29.    สายสุนีย์ เจริญสุข
 •                                                                        30.    Ornyupa Aswisetsiwakul

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร เพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ


หลักสูตร .Net Developer


อบรมวันที่ 25-30 กันยายน 2561 และ 6-7 ตุลาคม 2561


 •                                                                        1.    อภิชาต ไทยนิทัศกุล
 •                                                                        2.    Chaowalit Srisai
 •                                                                        3.    Naratip Buranakit
 •                                                                        4.    Nattinee Puttisangka
 •                                                                        5.    Prateep Kaethaisongtrong
 •                                                                        6.    Thawatchai Sangthep
 •                                                                        7.    Wasan Jandee
 •                                                                        8.    เฉลิมวุฒิ แซตั้ง
 •                                                                        9.    Worapas Suwatthana
 •                                                                        10.    Weerayuth Jaiyai
 •                                                                        11.    Lalita Tothong
 •                                                                        12.    Korakod Pumkrachan
 •                                                                        13.    Pornchai Jareanfuprasurt
 •                                                                        14.    อดินันต์ หะยีดาราแม
 •                                                                        15.    Kridshanop Ngambenchakul
 •                                                                        16.    Peerakit Aumsaard
 •                                                                        17.    Thapana Palasri
 •                                                                        18.    Pichayut Teamsanit

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร เพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ


หลักสูตร Android Developer


อบรมวันที่ 1-2 กันยายน, 8-9 กันยายน 2561 และ 15-16 กันยายน 2561


 •                                                                        1.    อนิวรรต สมบุตร
 •                                                                        2.    Supakit Madsathan
 •                                                                        3.    Kanjanee Rotesin
 •                                                                        4.    สุดใจ จันนวล
 •                                                                        5.    Pichaya Sopontachakul
 •                                                                        6.    พิสิฐ ลิ้มอารีย์สุข
 •                                                                        7.    Charnnarong Dusadeerangsikul
 •                                                                        8.    Thanyaporn Netneramitdi
 •                                                                        9.     Theerathat Nakrong
 •                                                                        10.    TREERATT PASOOK
 •                                                                        11.    Charuwit Tararphon
 •                                                                        12.    ชวลิต ชนปทาธิป
 •                                                                        13.     Supol Pupoung
 •                                                                        14.    Ratchanee Kapin
 •                                                                        15.    Pawanee Kaewlek
 •                                                                        16.    Jaranint Yuvapoositanont
 •                                                                        17.    Bunyong Kiatjindarat
 •                                                                        18.    Cheevavorn Saitthakool
 •                                                                        19.    Pusit Mitsuphap
 •                                                                        20.    Navapon Premkasem
 •                                                                        21.    Poonpiti Salakitประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร เพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ


หลักสูตร Front-End Developer


อบรมวันที่ 25-30 กันยายน 2561 และ 6-7 ตุลาคม 2561


 •                                                                        1.    Seksun Srisittidecharuk
 •                                                                        2.    Taneeya Natepomarat
 •                                                                        3.    Thanapoom Laomethakorn
 •                                                                        4.    Pasupol Bunsaen
 •                                                                        5.    กิตติศักดิ์ อาจคงหาญ
 •                                                                        6.    Abdul Kacharu
 •                                                                        7.    Chanon Nooudom
 •                                                                        8.    Santita Klugdoungjit
 •                                                                        9.     Pran Auamimpuech
 •                                                                        10.    สิทธิชัย แซ่เซียว
 •                                                                        11.    Wattanapong Puangthong
 •                                                                        12.    นิติพัฒน์ ชัยประเสริฐ
 •                                                                        13.     Prapatsorn Phadungkit
 •                                                                        14.    Suppanat Yuchum
 •                                                                        15.    Natechanok Kraicharoen
 •                                                                        16.    Kanokkarn Kitsiri
 •                                                                        17.    NIRAN Thabuengkan
 •                                                                        18.    Jiraphat Suksangdow
 •                                                                        19.    Sarawut Niamrat
 •                                                                        20.    ทันยธร เขตต์สุพรรณ
 •                                                                        21.    ภูมิรพี แสงโชติ
 •                                                                        22.    จิตเจียระไน พานิชชาติ
 •                                                                        23.    Tanakorn Rangrongrajitpoom
 •                                                                        24.    Kritsarin Thongkham
 •                                                                        25.    Sasita Lamchaona
 •                                                                        26.    Kittipot Anuwet
 •                                                                        27.    Watchara Ruying
 •                                                                        28.    Donyawan Kritaisongประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร เพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ


หลักสูตร iOS Developer


อบรมวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2561 และ 25-26 สิงหาคม 2561


 •                                                                        1.    Suvit Poomrittigul
 •                                                                        2.    Anan Rodanant
 •                                                                        3.    Ammarit Thongthua
 •                                                                        4.    นฤดล บูรณกิจ
 •                                                                        5.    อาทิตย์ เทศขํา
 •                                                                        6.    Thitipon Hongsitthee
 •                                                                        7.    Thanatat Boorapan
 •                                                                        8.    Pattarachai Saetang
 •                                                                        9.    Chakkarin Somnin
 •                                                                        10.    SOMKIET SUCHITRANON
 •                                                                        11.    Thitipon Hongsitthee
 •                                                                        12.    Thanatat Boorapan
 •                                                                        13.    Pattarachai Saetang
 •                                                                        14.     อัครัมย์ อาลีมิง
 •                                                                        15.    chakkarin somnin
 •                                                                        16.    Kanin Srijundorn
 •                                                                        17.    Nalinrat Meteesahakarn
 •                                                                        18.    Anusorn Kanchanangkun
 •                                                                        19.    Phawan Wanlaphakorn
 •                                                                        20.    Yutthagarn Intajugประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร เพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ


หลักสูตร Java Developer


อบรมวันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2561 และ 18-19 สิงหาคม 2561


 •                                                                        1.    Jutamanee Suikim
 •                                                                        2.    Sinpong Kaewsom
 •                                                                        3.    Keeyapat Charoendee
 •                                                                        4.    Jariya Chotinawanon
 •                                                                        5.    Titaporn Tanapolsub
 •                                                                        6.    Kunchithporl Simsri
 •                                                                        7.    Kanpitcha Kajonwuttiwiwat
 •                                                                        8.    Sittikiat Sujitranon
 •                                                                        9.    Kumpon Tongpian
 •                                                                        10.    Siriwat Hemchat
 •                                                                        11.    Sirapop Pensiriwong
 •                                                                        12.    Ariyapong Wimolnoch
 •                                                                        13.     Chanasap Sap-Aarm
 •                                                                        14.    Chonlaphat Rodpaipoung
 •                                                                        15.    Supapong Engkasuwansiri

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร เพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ


หลักสูตร Network Engineer


อบรมวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2561 และ 21-22 กรกฎาคม 2561


 •                                                                        1.    Mr. Attachai Bangpichet
 •                                                                        2.    Mr. Atthaphon Nopphakan
 •                                                                        3.    Mr. Chindanai Titametin
 •                                                                        4.    Mr. Kittikun Chongmanuscharoen
 •                                                                        5.    Mr. Nattapon Manafao
 •                                                                        6.    Mr. Noppadon Litnoi
 •                                                                        7.    Mr. Pattanasak Chadawong
 •                                                                        8.    Mr. Phithak Toemphan
 •                                                                        9.    Mr. Pitchaya Supattanasirinun
 •                                                                        10.    Mr. Sitthidech Udom
 •                                                                        11.    Mr. Tasin Pongsamart
 •                                                                        12.    Mr. Thirawut Bowonthawiwong
 •                                                                        13.    Mr. Udomsak Padpon
 •                                                                        14.    Miss Watsaporn Sukaram
 •                                                                        15.    Miss Wilawan Promchabok
<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร เพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ


หลักสูตร Security Engineer


อบรมวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2561 และ 4-5 สิงหาคม 2561


 •                                                                        1.    Mr. Abdulloh Etaeluengoh
 •                                                                        2.    Mr. Alongkorn Hewphong
 •                                                                        3.    Mr. Anuchit Wadkoksung
 •                                                                        4.    Mr. Apilak Lawsupamongkon
 •                                                                        5.    Mr. Bank Santivasuta
 •                                                                        6.    Mr. Chindanai Klabtung
 •                                                                        7.    Mr Eitti Srisuk
 •                                                                        8.    Mr. Ekkalak Naksutthi
 •                                                                        9.    Mr. Kittinat Setthaworn
 •                                                                        10.    Mr. Napat Quankaew
 •                                                                        11.    Mr. Natapon Mekkayai
 •                                                                        12.    Mrs. Patcharin Bashar
 •                                                                        13.    Mr. Patipan Vongsom
 •                                                                        14.    Mr. pheerawat chokkunannun
 •                                                                        15.    Mr. Phonganan Lerstluthanasast
 •                                                                        16.    Miss Sajeeporn Kertphon
 •                                                                        17.    Mr. Sukritpol Saeneewong Na Ayuthaya
 •                                                                        18.    Mr. Thanabordee Smitakasettarin
 •                                                                        19.    Mr. Thanet Lueangphetngam
 •                                                                        20.    Mr. Tossapol Ounhapattana
 •                                                                        21.    Mr. Wongsakorn Thawacaharee
 •                                                                        22.    Mr. Worawich Khumviengjan