ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมยืนยันเข้ารับการอบรม ดำเนินการดังนี้


         1.    ชำระค่ามัดจำเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมส่งหลักฐาน
         2.    ยินยอมดำเนินการตามเงื่อนไขของโครงการฯ
         3.    ส่งสำเนาบัตรประชาชนผู้เข้ารับการฝึกอบรม


ส่งเอกสาร และอัพโหลดไฟล์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร เพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ


หลักสูตร Network Engineer


อบรมวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2561 และ 21-22 กรกฎาคม 2561


 •                                                                        1.    Mr. Atthaphon Nopphakan
 •                                                                        2.    Mr. Chindanai Titametin
 •                                                                        3.    Mr. Nattapon Manafao
 •                                                                        4.    Mr. Noppadon Litnoi
 •                                                                        5.    Mr. Phithak Toemphan
 •                                                                        6.    Mr. Pitchaya Supattanasirinun
 •                                                                        7.    Mr. Sitthidech Udom
 •                                                                        8.    Mr. Thirawut Bowonthawiwong
 •                                                                        9.    Mr. Udomsak Padpon
 •                                                                        10.    Miss Watsaporn Sukaram
 •                                                                        11.    Miss Wilawan Promchabok
 •                                                                        12.    นาย กิตติคุณ จงมานัสเจริญ
 •                                                                        13.    นาย พัฒนศักดิ์ ชฎาวงษ์
 •                                                                        14.    นาย อรรถชัย บางพิเชษฐ์
 •                                                                        15.    Mr. Tasin Pongsamart

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร เพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ


หลักสูตร Android Developer


อบรมวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2561 และ 21-22 กรกฎาคม 2561


 •                                                                        1.    Miss Kanjanee Rotesin
 •                                                                        2.    Miss Kattaleeya Kaewtankum
 •                                                                        3.    Miss Nutchaya Chookaew
 •                                                                        4.    Ms Pichaya Sopontachakul
 •                                                                        5.    Mr. Prasert Sasithanphudinan
 •                                                                        6.    Mr. Sila Setthakan-anan
 •                                                                        7.    Mr. Somchai Thangsathityangkul
 •                                                                        8.    Mr. Supakit Madsathan
 •                                                                        9.    Mr. Thanabodee Phanomsaranarin
 •                                                                        10.    Mr. Treeratt Pasook
 •                                                                        11.    Miss Vipavee Vimannin
 •                                                                        12.    Mr. Voraraprat Rattana
 •                                                                        13.    นางสาว ปาริฉัตร ม่วงป๋อ
 •                                                                        14.    นาย พงศกร วิมลรัชตาภรณ์
 •                                                                        15.    นาย พิสิฐ ลิ้มอารีย์สุข
 •                                                                        16.    นาย ฤทธินันท์ ตันสิงห์
 •                                                                        17.    นาย ศราวุธ อินรีย์
 •                                                                        18.    นาย สุดใจ จันนวล
 •                                                                        19.    นาย อนิวรรต สมบุตร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร เพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ


หลักสูตร Security Engineer


อบรมวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2561 และ 4-5 สิงหาคม 2561


 •                                                                        1.    นาย ชุธิพงษ์ ศรีเกษม
 •                                                                        2.    Mr. Wongsakorn Thawacaharee
 •                                                                        3.    Mr. Suwinai Jaroensin
 •                                                                        4.    Mr. Sukritpol Saeneewong na ayuthaya
 •                                                                        5.    Mr. Jirawat Phongwichian
 •                                                                        6.    นางสาว ศจีพร เกิดผล
 •                                                                        7.    นาย เอกลักษณ์ นาคสุทธิ
 •                                                                        8.    Mr. Ittipol Jamnongwattana
 •                                                                        9.    Mr. Eitti Srisuk
 •                                                                        10.    Mr. Chindanai Klabtung
 •                                                                        11.    Mr. Chaloemwut Booncharoen
 •                                                                        12.    นาย กิตติณัฏฐ์ เศรษฐถาวร
 •                                                                        13.    Mr. Pheerawat Chokkunannun
 •                                                                        14.    Mr. Kirati Koomano
 •                                                                        15.    Mr. ATTAWIT RODPAI
 •                                                                        16.    Mr. Napat Quankaew
 •                                                                        17.    Mr. Worawich Khumviengjan
 •                                                                        18.    Mr. Tossapol Ounhapattana
 •                                                                        19.    Mr. Thanabordee Smitakasettarin
 •                                                                        20.    Mr. JEERAPUT SUPAAPINUN
 •                                                                        21.    นาย แบ๊งค์ สันติวสุธา
 •                                                                        22.    Mr. Warapong Plumjai
 •                                                                        23.    Mr. Pichit Lammayot
 •                                                                        24.    Mr. Panupong Vongpratum
 •                                                                        25.    Mr. Natapon Mekkayai
 •                                                                        26.    Mr. Katanyoo Saeheng
 •                                                                        27.    Lt. Karuna Dechkun
 •                                                                        28.    Mr. Anuchit Wadkoksung
 •                                                                        29.    Mr. Alongkorn Hewphong
 •                                                                        30.    Mr. Abdulloh Etaeluengoh