EC-Council

ประโยชน์ของการมีประกาศนียบัตร EC-Council

  • ความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงสุดและโอกาสการเรียนรู้
  • ตรวจสอบความรู้และทักษะการแก้ปัญหาสำหรับการประกอบอาชีพการสืบสวนเหตุการณ์ทางไซเบอร์
  • ทักษะการแฮ็ค และความรู้ถูกต้องตามกฏหมายจะช่วยปกป้องเครือข่ายขององค์กร
  • ตำแหน่งพวกเขาเป็นผู้สมัครงานที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับนายจ้าง