ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทน ม.รังสิต ภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย์ คว้าแชมป์โลก PowerPoint 2016

          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต น้อง ภัทรพงศ์ ตันติโกวิทย์ สาขาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถคว้าแชมป์โลกในการแข่งขันทักษะการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2016 บนเวทีการแข่งขัน Microsoft Office Worldwide Championship 2017 ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีบริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

Share this post