บรรยากาศงาน MOS Olympic Thailand Competition 2018

เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยที่จะร่วมเดินทางไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับผลการแข่งขันปี 2018 ผู้ที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย คือ นายอาภากรณ์ เก่งการนา จากมหาวิทยาลัยมหิดล คว้าแชมป์ในโปรแกรม Microsoft Word 2016 ทั้งนี้ภายในงานยังมีการแสดง และกิจกรรมมากมายที่มาร่วมสร้างความสุข ความสนุกสนานให้กับน้องๆ อีกด้วย


บริหารโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมโดย

คุณศรัยภัคร์ ไพศาลนิธิกุล และ คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ

Share this post