ARIT ร่วมงานวันคล้ายสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อนำเสนอการทดสอบทักษะด้าน Digital Literacy

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้ร่วมออกบูท จัดกิจกรรมในงานวันคล้ายสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้แนวคิด "พลิกโฉม สคช. ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมีอาชีพ" และ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมบูท ARIT เจ้าของการทดสอบทักษะด้าน Digital Literacy ด้วยประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification ประกาศนียบัตรระดับสากล ซึ่งคือประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลสำหรับทุกกลุ่ม และทุกภาคส่วนของประเทศไทย ซึ่งเป็นทักษะความรู้พื้นฐานในยุคไทยแลนด์ 4.0 สำหรับการพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถให้ทัดเทียมระดับนานาชาติของประเทศต่อไป


Share this post