ขอแสดงความยินดี 2 ตัวแทนเยาวชนไทย คว้ารางวัลสุดยอดทางด้านไอที ในเวที MOS Olympic Thailand Competition 2019 และ Thailand Design Creator Competition 2019

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลักดันนโยบายของรัฐและต้องการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานให้เทียบเท่าระดับสากล จึงได้เปิดเวที 2 การแข่งขัน ได้แก่ MOS Olympic Thailand competition” และ “Thailand Design Creator Competition” [...]


ARIT Road Show 2019

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ บนเวที “MOS Olympic Thailand Competition2019” และ “Thailand Design Creator Competition 2019” [...]


Digital Poster Design Competition 2018

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดประกวดออกแบบโปสเตอร์ “รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย” [...]


บริษัท เออาร์ไอที เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 คุณภาวิตา ศุวัสธารากุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [...]