เด็กไทยสร้างชื่อคว้ารางวัล บนเวทีระดับโลก

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการจัด และคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย ไปแข่งขันบนเวที Microsoft Office Specialist World Championship และเวที Adobe Certified Associate World Championship ณ เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา [...]


มทร.ศรีวิชัย จัดอบรม Digital Skill ให้นักศึกษา ด้วย IC3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา ร่วมกับ ARIT จัดการอบรมความรู้ให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 [...]


TPQI รับรองเป็นหน่วยประเมินมาตรฐานอาชีพให้กับ ARIT

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินองค์กรรับรองจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อตรวจประเมินสถานที่จัดประเมินใหม่ ภายใต้สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ [...]


ARIT ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับผู้บริหาร 9 ราชมงคล

"คุณวรเทพ มงคลวาที" ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ กับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง [...]


ARIT บริหารโครงการให้แก่สำนักงาน กสทช.

กสทช. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาและเยาวชนในการสร้างความตระหนักรู้สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในสถาบันการศึกษาเดินสายให้ความรู้ 6 จังหวัด 12 สถาบันทั่วประเทศ [...]