บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมสัมมนาประชาพิเคราะห์ การจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ [...]


บรรยากาศงาน MOS Olympic Thailand Competition 2018

เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยที่จะร่วมเดินทางไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา [...]


ARIT ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คนใหม่

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เข้าพบ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คนใหม่ [...]


ARIT จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าประชารัฐ ด้วยการใช้งานเว็บสำเร็จรูป WEWYN

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการใช้งาน WEWYN [...]


ARIT ร่วมระดมความคิดเห็น กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Smart Class Room CKC-05 ชั้น 1 อาคาร CKC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตรังสิต [...]