Vote หลักสูตรที่ถูกใจ เพื่อลุ้นรับสิทธิ์ในการอบรม ฟรี!!

Vote หลักสูตรที่ถูกใจ เพื่อลุ้นรับสิทธิ์ในการอบรม ฟรี!!

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ : เป็นบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านไอที

รูปแบบการร่วมกิจกรรม : ร่วมกิจกรรมจะต้องคลิกโหวตที่ชื่อหลักสูตรเพียง 1 ชื่อ ตามที่ตนชอบมากที่สุด

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับรางวัล :

  1. การจับรางวัลสำหรับผู้ลงทะเบียน เพื่อลุ้นรับสิทธิการเข้าอบรมในหลักสูตรที่มีคะแนน Vote สูงสุด (จำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
  2. ผู้ที่ลงทะเบียนครบสมบูรณ์เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์การเข้าอบรมฟรี! กรุณากรอกข้อมูลตามจริงเพื่อสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ และสะดวกต่อการติดต่อกลับ
    หมายเหตุ สิทธิ์ในการอบรมฟรีที่ได้รับ สามารถนำมาใช้ได้ที่ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เท่านั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวันและเวลา ที่เหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า พร้อมผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย
  3. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  4. การเก็บข้อมูลทั้งหมด เพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัยการตลาด / พัฒนาหลักสูตร / ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป
  5. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้
  6. ผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนา หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ยอมรับข้อตกลงในการลงทะเบียน

    


Share this post