Thailand Design Creator Competition

เปิดรับสมัครแล้ว เวทีสำหรับนักออกแบบระดับประเทศ ร่วมพิสูจน์ความสามารถของคุณกับเวที Thailand Design Creator Competition เพื่อค้นหาตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากประเทศไทยร่วมเดินทางสู่เวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา [...]


MOS Olympic Thailand Competition 2018

เปิดรับสมัครแล้ว "MOS Olympic Thailand Competition 2018" ค้นหาตัวแทนเยาวชนไทย อย่าพลาด...โอกาสที่จะพิสูจน์ความสามารถบนเวทีการแข่งขันด้านไอทีระดับประเทศ สู่การแข่งขันบนเวทีโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา [...]


More Powerful with New MOS 2016

ARIT ร่วมยกระดับมาตฐานทางด้านไอที ให้วงการศึกษาไทย มอบสิทธิพิเศษ สำหรับครู อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมเรียนรูปโปรแกรม และทดสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสากล [...]