ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ - ห้องสัมมนา


ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ - ห้องสัมมนา

ขนาดห้องอบรม
 • 15 ที่นั่ง (501), 22 ที่นั่ง (503), 45 ที่นั่ง (505)
อุปกรณ์มาตรฐาน แบ่งเป็น 3 แบบดังนี้
แบบที่ 1
 • Intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU E6550 @ 2.33 GHz
 • RAM 2 GB / Hard Drive 160 GB
 • 18" LCD Monitor
 • Windows 7, Windows 10
 • Projector/ Whiteboard
 • Microphone / Sound system
แบบที่ 2
 • Intel (R) Core (TM) i3 CPU 530 @ 2.93 GHz
 • RAM 4 GB / Hard Drive 500 GB
 • 22" LCD Monitor
 • Windows 7, Windows 10
 • Projector/ Whiteboard
 • Microphone / Sound system
แบบที่ 3
 • Intel (R) Core (TM) i3 CPU 530 @ 2.93 GHz
 • RAM 6 GB / Hard Drive 500 GB
 • 21.5" LCD Monito
 • Windows 7, Windows 10
 • Projector/ Whiteboard
 • Microphone / Sound system
 • Program
  • Windows
  • Microsoft Office
  • Adobe
  • AutoCAD
  • Other
รายการอาหารว่าง/อาหารข้าวกล่อง(ชุด)/อาหารบุฟเฟ่ต์
รายการอาหารว่าง
 • กาแฟสำเร็จรูป / ไมโล / น้ำดื่ม + ขนมเบเกอรี่ 1ชิ้น
 • กาแฟสำเร็จรูป / ไมโล / น้ำดื่ม + ขนมเบเกอรี่ 2 ชิ้น
 • กาแฟสด / โกโก้ / ชา / น้ำดื่ม + ขนมเบเกอรี่ 1 ชิ้น
 • กาแฟสด / โกโก้ / ชา / น้ำดื่ม + ขนมเบเกอรี่ 2 ชิ้น
อาหารข้าวกล่อง(ชุด)
 • ข้าว+กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว + ผลไม้1 อย่าง
 • อาหาร Delivery อาทิ เช่น Chester’s Grill, KFC, MK, Mushi Delivery เป็นต้น
 • อาหาร Delivery ( VIP) อาทิ เช่น S&P, OISHI, Yayoi เป็นต้น
อาหารบุฟเฟ่ต์
 • ข้าว / กับข้าว 4 อย่าง / ขนมหวาน และ ผลไม้ 1 อย่าง
 • ข้าว / กับข้าว 6 อย่าง / ขนมหวาน และ ผลไม้ 1 อย่าง
 • ข้าว / กับข้าว 8 อย่าง / ขนมหวาน และ ผลไม้ 1 อย่าง