ลงทะเบียนเพื่อการอบรม

ขั้นตอนการสมัคร

  1. ลงทะเบียน / ขอใบเสนอราคา
  2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการอบรม
  3. ชำระค่าอบรม
  4. แจ้งหลักฐานการชำระ ได้ที่ e-mail : [email protected] , [email protected] , [email protected]
  5. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งยืนยันการจัดอบรม

การชำระเงิน

หมายเหตุ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ต้องการสอบถามหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ หมายเลข 02-610-3099