ลงทะเบียนเพื่อการอบรม

ขั้นตอนการสมัคร

  1. หากท่านใดสนใจเข้าใช้บริการสถาบันฯ อบรมหรือเช่าห้อง กรุณาทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียน
  2. หลังจากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มให้ชัดเจนและครบถ้วน แล้วส่งแบบฟอร์มทางแฟกซ์ หมายเลข 02-682-6355 หรือ Email : suwannach@ar.co.th, rattanapornt@ar.co.th, maneeratm@ar.co.th
  3. เมื่อทางสถาบันฯ ได้รับเอกสารแล้ว จะดำเนินการติดต่อกลับไปยังผู้ลงทะเบียน

การชำระเงิน

หมายเหตุ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ต้องการสอบถามหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ หมายเลข 02-682-6350 ต่อ 510, 511, 513