# หลักสูตร
IT Professional = Programming, Database, Development, Network, Security, System
IT Professional ระยะเวลา
(วัน)
ราคา เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
1 VMware Certified Associate - Data Center Virtualization ( VCA-DCV ) 2 8,000 16-17 30-31 4-5
2 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I  3 10,000 2-4 2-4 12-14
3 Cisco Certified Network Associate (CCNA) Customized R&S (Routing and Switching) 4 12,000 2-5 7-10 25-28
4 Installing and Configuring Windows Server 2012 3 10,000 10-12 9-11 20-22
5 Administering Windows Server 2012 3 10,000 18-20 16-18 25-27
6 Configuring Advanced Windows Server 2012 3 10,000 25-27 23-25 6-8
Development & Programming ระยะเวลา
(วัน)
ราคา เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
7 Advance Java 5 25,000 2-6 7-11 4-8
8 Basic Java 5 40,250 16-20 14-18 11-15
9 Advance Oracle 5 20,000 2-4 2-3 13-15
10 Advance SQL for Admin 3 16,000 9-11 7-9 20-22
11 Basic .Net 5 16,000 23-27 21-25 18-22
12 Advance .Net 5 25,000 2-6 7-11 25-29
13 Basic Oracle 3 16,000 4-6 14-16 18-20
14 Basic SQL 5 16,000 16-20 14-18 4-8
15 SQL Performance Tuner 5 18,000 2-6 21-25 11-15
16 Business Component Development with EJB Technology, Java EE 7 5 41,430 16-20 7-11 18-22
17 Introduction to Unix/Linux and Shell Script 3 16,000 23-25 21-23 5-7
18 Java Performance Tuning and Optimization 3 16,000 17-19 9-11 13-15
19 Java Security Development 3 20,000 24-26 16-18 18-20
20 Java Web Application Using JSF and JSTL 3 20,000 3-5 23-25 27-29
21 Oracle Database Administration 4 17,000 9-12 14-17 18-22
22 Secure Coding in PHP 3 15,000 4-6 8-10 4-6
23 33187_Java SE8 New Features 3 15,000 9-11 15-17 11-13
24 PHP & MySQL Database Web Programming 5 7,500 23-27 14-18 25-29
25 Advanced PHP for Professionals 5 7,900 2-6 21-25 4-8
26 HTML5 Web Development 4 6,900 9-12 15-18 18-21
27 ASP.NET Web Application using MVC Framework 5 5 12,900 16-20 7-11 11-15
28 C++ Programming for Beginners 4 7,800 16-19 22-25 4-8
29 C++ Programming Advanced for Senior Developer 4 9,900 23-26 7-10 25-29
30 Ultimate Report Building Using Crystal Report 11 4 7,900 3-6 21-24 4-8
31 Joomla E-Commerce and E-Marketing 5 9,900 2-6 14-18 18-22
32 Big Data with Hadoop Inhouse Only
33 Cloud Computing with OpenStack Inhouse Only
34 Embedded System and Internet of Things Inhouse Only
35 Security Inhouse Only
36 System Analyst Inhouse Only
Database Application ระยะเวลา
(วัน)
ราคา เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
37 Microsoft SQL Server 2012 3 7,900 4-6 22-24 25-27
38 Oracle Database Structure 2 11,900 2-3 17-18 28-29
39 Oracle Advance Programming Using PL/SQL 4 12,900 9-12 24-25 11-15
40 Oracle 11g Advanced for Database Administrator 3 15,900 24-26 2-4 6-8
Networking & Hardware ระยะเวลา
(วัน)
ราคา เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
41 ซ่อมคอมฯ สไตล์ช่าง Pantip 2 3,500 2-3 7-8 4-5
42 VMware V6 for System Administrator 2 9,900 2-3 10-11 11-12
43 Basic Network Administrator 3 4,500 4-6 7-9 18-20
44 MS SharePoint 2016 for IT Administration 3 8,700 10-12 14-16 25-27
45 MS SharePoint 2016 for End User 3 8,500 16-18 21-23 6-8
46 NW-ADV-01-Hacking and Auditing Wireless Security 3 9,000 23-25 2-4 13-15
47 NW-ADV-02-Web Server & Web Application Security 3 9,000 17-19 9-11 20-22
48 NW-ADV-03-Cyber Security Fundamental 5 15,000 23-27 14-18 25-29
49 NW-BAS-01-Basic IPv6 1 3,500 30 28 2
50 TCP/IP Fundamental 3 8,500 18-20 16-18 27-29
51 NW-INT-01-ICND1 5 11,500 2-6 7-11 4-8
52 NW-INT-02-ICND2 5 11,500 23-27 21-25 11-15
IT Certificate = (Certiport= MTA,MOS,ACA,IC3,ACU), (Pearson Vue=COMPTIA)
MTA ระยะเวลา
(วัน)
ราคา เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
53 98-361: MTA: Software Development Fundamentals (C#) 2 4,500 2-3 3-4 7-8
54 98-375: MTA: HTML5 Application Development Fundamentals 2 4,500 23-27 21-25 11-15
55 98-364: MTA: Database Fundamentals 2 4,500 9-10 16-17 21-22
56 98-366: MTA: Networking Fundamentals 2 4,500 11-12 23-24 28-29
57 98-367: MTA: Security Fundamentals 2 4,500 16-17 30-31 5-6
58 98-369: MTA: Cloud Fundamentals 2 4,500 19-20 21-22 12-13
59 98-388: MTA: Introduction to Programming Using Java 2 4,500 - - -
60 98-383: MTA: Introduction to Programming Using HTML and CSS 2 4,500 - - -
61 98-382: MTA: Introduction to Programming Using JavaScript 2 4,500 - - -
62 98-381: MTA: Introduction to Programming Using Python 2 4,500 - - -
63 98-380: MTA: Introduction to Programming Using Block-Based Languages 2 4,500 - - -
64 98-364: MTA: Mobility and Device Fundamentals 2 4,500 - - -
65 98-349: MTA: Windows Operating System Fundamentals 2 4,500 - - -
66 98-365: MTA: Windows Server Administration Fundamentals 2 4,500 - - -
67 MTA : Cap Infrastructure 2 4,500 - - -
MOS ระยะเวลา
(วัน)
ราคา เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
68 Microsoft Word 2013 / 2016 1 1,990 2 2 1
69 Microsoft Excel 2013 / 2016 1 1,990 4 4 4
70 Microsoft PowerPoint 2013 / 2016 1 1,990 6 8 6
71 Microsoft Access 2013 / 2016 1 1,990 9 10 8
72 Microsoft Outlook 2013 / 2016 1 1,990 11 14 11
  ACA ระยะเวลา
(วัน)
ราคา เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
73 Dreamweaver CS5 / CS6 / CC 1 1,990 18 18 15
74 Flash  CS5 / CC 1 1,990 16 16 13
75 Animate CS6 1 1,990 20 21 18
76 Photoshop  CS6 / CC 1 1,990 23 23 20
77 Premier Pro CS6 1 1,990 25 25 22
  IC3 ระยะเวลา
(วัน)
ราคา เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
78 Computing Fundamentals
Key Applications
Living Online
2 3,950 26-27 14-15 4-5
11-12
18-19
  CompTIA ระยะเวลา
(วัน)
ราคา เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
79 CompTIA IT Fundamentals (ITF) 3 14,900 23-25 23-25 11-13
80 CompTIA A+ รหัส 901 3 14,900 - - -
81 CompTIA A+ รหัส 902 3 14,900 - - -
82 CompTIA Network+ 3 14,900 - - -
83 CompTIA Security+ 3 14,900 4-6 2-4 13-15
84 CompTIA Cybersecurity Analyst (CSA+) 3 14,900 10-12 9-11 19-21
85 CompTIA Project+ 3 14,900 18-20 16-18 25-27
86 CompTIA Cloud Essentials 3 14,900 - - -
  Huawei Couse (M6, M12) ระยะเวลา
(วัน)
ราคา เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
87 HCNA-Routing and Switching-Entry 5 38,000 - - -
88 HCNA-Routing and Switching-Intermediate 5 38,000 - - -
89 HCNA-Routing and Switching-Fast Track 5 57,000 - - -
  Office Automation ระยะเวลา
(วัน)
ราคา เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
90 Excel for Account & Financial 1 2,900 2 31 1
91 Excel for Macro 1 2,900 4 30 4
92 Excel for Admin 1 2,900 6 28 5
93 Excel for Sales & Marketing 1 2,900 9 25 6
94 Excel for HR 1 2,900 11 24 7
95 Inside PivotTable in Excel 1 2,900 16 23 8
96 Excel for Production Line 1 2,900 18 22 11
97 New Feature Office 2016 1 2,900 20 21 12
98 Advance Excel 2013 / 2016 1 2,900 23 20 13
99 Advance Word 2013 / 2016 1 2,900 25 19 14
100 Intermediate Excel 2013 / 2016 1 2,900 27 18 15
101 Intermediate Word 2013 / 2016 1 2,900 30 17 18
102 Win10 + Office (Word/Excel/PP)+ Internet 5 6,800 2-6 7-11 18-22
103 LibreOffice  [ Writer, Calc, Impress ] 2 3,900 16-17 2-3 12-13
104 MS.Project 2013 2 4,500 4-5 10-11 19-20
105 MS Outlook 2013 / 2016 2 4,500 10-11 17-18 26-27
106 Microsoft Access 2013 / 2016 3 5,900 25-27 21-23 4-5
Web, Graphic, Design, CAD/CAM, Animation = 3D Design & Animation , CAD/CAM & Architecture ระยะเวลา
(วัน)
ราคา เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
107 Digital Content Infographic for Printing (ภาพนิ่ง) 2 3,800 2-3 2-3 11-13
108 Motion Graphic 2 4,800 5-6 7-8 18-20
109 หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ด้วย HTML5  5 10,900 23-27 14-18 25-29
110 Autodesk-Autocad 3 7,900 4-6 9-11 26-28
111 Autodesk-Inventor 3 7,900 9-11 15-17 6-8
112 Autodesk-3DS Max 3 7,900 17-19 2-3 13-15
113 Autodesk-Revit 3 7,900 23-25 16-18 20-22
Marketing Online ระยะเวลา
(วัน)
ราคา เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
114 สร้าง Brand ให้ปังด้วย Social Media 3 9,900 25-27 22-24 27-29
115 สร้าง Brand ให้ดังสร้างยอดขายให้โดนด้วย Social Media 5 19,900 2-6 21-25 4-8