# หลักสูตร
IT Professional = Programming, Database, Development, Network, Security, System
IT Professional ระยะเวลา
(วัน)
ราคา
1 VMware Certified Associate - Data Center Virtualization ( VCA-DCV ) 2 8,000
2 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I  3 10,000
3 Cisco Certified Network Associate (CCNA) Customized R&S (Routing and Switching) 4 12,000
4 Installing and Configuring Windows Server 2012 3 10,000
5 Administering Windows Server 2012 3 10,000
6 Configuring Advanced Windows Server 2012 3 10,000
Development & Programming ระยะเวลา
(วัน)
ราคา
7 Advance Java 5 25,000
8 Basic Java 5 40,250
9 Advance Oracle 5 20,000
10 Advance SQL for Admin 3 16,000
11 Basic .Net 5 16,000
12 Advance .Net 5 25,000
13 Basic Oracle 3 16,000
14 Basic SQL 5 16,000
15 SQL Performance Tuner 5 18,000
16 Business Component Development with EJB Technology, Java EE 7 5 41,430
17 Introduction to Unix/Linux and Shell Script 3 16,000
18 Java Performance Tuning and Optimization 3 16,000
19 Java Security Development 3 20,000
20 Java Web Application Using JSF and JSTL 3 20,000
21 Oracle Database Administration 4 17,000
22 Secure Coding in PHP 3 15,000
23 Java SE8 New Features 3 15,000  
24 PHP & MySQL Database Web Programming 5 7,500
25 Advanced PHP for Professionals 5 7,900
26 HTML5 Web Development 4 6,900
27 ASP.NET Web Application using MVC Framework 5 5 12,900
28 C++ Programming for Beginners 4 7,800
29 C++ Programming Advanced for Senior Developer 4 9,900
30 Ultimate Report Building Using Crystal Report 11 4 7,900
31 Joomla E-Commerce and E-Marketing 5 9,900
32 Big Data with Hadoop Inhouse Only
33 Cloud Computing with OpenStack Inhouse Only
34 Embedded System and Internet of Things Inhouse Only
35 Security Inhouse Only
36 System Analyst Inhouse Only
Digital Innovation Technology 4.0 ระยะเวลา
(วัน)
ราคา
37 Internet of Things 2 6,500
38 Internet of Things and Artificial Intelligent Course 3 9,500
39 Basic Programming Data Acquisition (LabVIEW) 3 9,500
40 การพัฒนา Machine Vision (LabVIEW) 3 9,500
41 การพัฒนา SCADA (Open Source) 3 9,500
42 การพัฒนา Machine Learning (LabVIEW) 3 9,500
43 การพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น (LabVIEW) 3 9,500
44 การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในยุค Industrial 4.0 ด้วย Robot Simulation Software Inhouse Only
Database Application ระยะเวลา
(วัน)
ราคา
45 Microsoft SQL Server 2012 3 7,900
46 Oracle Database Structure 2 11,900
47 Oracle Advance Programming Using PL/SQL 4 12,900
48 Oracle 11g Advanced for Database Administrator 3 15,900
Networking & Hardware ระยะเวลา
(วัน)
ราคา
49 ซ่อมคอมฯ สไตล์ช่าง Pantip 2 3,500
50 VMware V6 for System Administrator 2 9,900
51 Basic Network Administrator 3 4,500
52 MS SharePoint 2016 for IT Administration 3 8,700
53 MS SharePoint 2016 for End User 3 8,500
54 NW-ADV-01-Hacking and Auditing Wireless Security 3 9,000
55 NW-ADV-02-Web Server & Web Application Security 3 9,000
56 NW-ADV-03-Cyber Security Fundamental 5 15,000
57 NW-BAS-01-Basic IPv6 1 3,500
58 TCP/IP Fundamental 3 8,500
59 NW-INT-01-ICND1 5 11,500
60 NW-INT-02-ICND2 5 11,500
IT Certificate = (Certiport= MTA,MOS,ACA,IC3,ACU), (Pearson Vue=COMPTIA)
MTA ระยะเวลา
(วัน)
ราคา
61 98-361: MTA: Software Development Fundamentals (C#) 2 4,500
62 98-375: MTA: HTML5 Application Development Fundamentals 2 4,500
63 98-364: MTA: Database Fundamentals 2 4,500
64 98-366: MTA: Networking Fundamentals 2 4,500
65 98-367: MTA: Security Fundamentals 2 4,500
66 98-369: MTA: Cloud Fundamentals 2 4,500
67 98-388: MTA: Introduction to Programming Using Java 2 4,500
68 98-383: MTA: Introduction to Programming Using HTML and CSS 2 4,500
69 98-382: MTA: Introduction to Programming Using JavaScript 2 4,500
70 98-381: MTA: Introduction to Programming Using Python 2 4,500
71 98-380: MTA: Introduction to Programming Using Block-Based Languages 2 4,500
72 98-364: MTA: Mobility and Device Fundamentals 2 4,500
73 98-349: MTA: Windows Operating System Fundamentals 2 4,500
74 98-365: MTA: Windows Server Administration Fundamentals 2 4,500
75 MTA : Cap Infrastructure 2 4,500
MOS ระยะเวลา
(วัน)
ราคา
76 Microsoft Word 2013 / 2016 1 1,990
77 Microsoft Excel 2013 / 2016 1 1,990
78 Microsoft PowerPoint 2013 / 2016 1 1,990
79 Microsoft Access 2013 / 2016 1 1,990
80 Microsoft Outlook 2013 / 2016 1 1,990
  ACA ระยะเวลา
(วัน)
ราคา
81 Flash  CS6 / CC 1 1,990
82 Dreamweaver CS6 / CC 1 1,990
83 Animate CS6 / CC 1 1,990
84 Photoshop  CS6 / CC 1 1,990
85 Premier Pro CS6 / CC 1 1,990
  IC3 ระยะเวลา
(วัน)
ราคา
86 ComputingFundamentals 1 1,650
87 Key Applications 1 1,650
88 Living Online 1 1,650
  CompTIA ระยะเวลา
(วัน)
ราคา
89 CompTIA IT Fundamentals (ITF) 3 14,900
90 CompTIA A+ รหัส 901 3 14,900
91 CompTIA A+ รหัส 902 3 14,900
92 CompTIA Network+ 3 14,900
93 CompTIA Security+ 3 14,900
94 CompTIA Cybersecurity Analyst (CSA+) 3 14,900
95 CompTIA Project+ 3 14,900
96 CompTIA Cloud Essentials 3 14,900
  Huawei Couse (M6, M12) ระยะเวลา
(วัน)
ราคา
97 HCNA-Routing and Switching-Entry 5 38,000
98 HCNA-Routing and Switching-Intermediate 5 38,000
99 HCNA-Routing and Switching-Fast Track 5 57,000
  Office Automation ระยะเวลา
(วัน)
ราคา
100 Excel for Account & Financial 1 2,900
101 Excel for Macro 1 2,900
102 Excel for Admin 1 2,900
103 Excel for Sales & Marketing 1 2,900
104 Excel for HR 1 2,900
105 Inside PivotTable in Excel 1 2,900
106 Excel for Production Line 1 2,900
107 สร้าง Dashboard เพื่อนำเสนอข้อมูลแบบ Smart User 2 6,000
108 New Feature Office 2016 1 2,900
109 Advance Excel 2013 / 2016 1 2,900
110 Advance Word 2013 / 2016 1 2,900
111 Intermediate Excel 2013 / 2016 1 2,900
112 Intermediate Word 2013 / 2016 1 2,900
113 Win10 + Office (Word/Excel/PP)+ Internet 5 6,800
114 LibreOffice  [ Writer, Calc, Impress ] 2 3,900
115 MS.Project 2013 2 4,500
116 MS Outlook 2013 / 2016 2 4,500
117 Microsoft Access 2013 / 2016 3 5,900
Web, Graphic, Design, CAD/CAM, Animation = 3D Design & Animation , CAD/CAM & Architecture ระยะเวลา
(วัน)
ราคา
118 Digital Content Infographic for Printing (ภาพนิ่ง) 2 3,800
119 Motion Graphic 2 4,800
120 หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ด้วย HTML5  5 10,900
121 Autodesk-Autocad 3 7,900
122 Autodesk-Inventor 3 7,900
123 Autodesk-3DS Max 3 7,900
124 Autodesk-Revit 3 7,900
Marketing Online ระยะเวลา
(วัน)
ราคา
125 สร้าง Brand ให้ปังด้วย Social Media 3 9,900
126 สร้าง Brand ให้ดังสร้างยอดขายให้โดนด้วย Social Media 5 19,900