# หลักสูตร
IT Professional = Programming, Database, Development, Network, Security, System
IT Professional ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
1 VMware Certified Associate - Data Center Virtualization ( VCA-DCV ) 2 8,000 1-2 5-6 1-2
2 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I  3 10,000 3-5 5-7 5-7
3 Cisco Certified Network Associate (CCNA) Customized R&S (Routing and Switching) 4 12,000 8-11 5-8 5-8
4 Installing and Configuring Windows Server 2012 3 10,000 17-19 6-8 7-9
5 Administering Windows Server 2012 3 10,000 24-26 7-9 12-14
6 Configuring Advanced Windows Server 2012 3 10,000 29-31 7-9 19-21
Development & Programming ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
7 Advance Java 5 25,000 1-5 5-9 12-16
8 Basic Java 5 40,250 8-12 5-9 19-23
9 Advance Oracle 5 20,000 1-3 5-7 7-9
10 Advance SQL for Admin 3 16,000 8-10 6-8 12-14
11 Basic .Net 5 16,000 15-19 5-9 5-9
12 Advance .Net 5 25,000 22-26 12-16 12-16
13 Basic Oracle 3 16,000 15-17 7-9 19-21
14 Basic SQL 5 16,000 1-5 12-16 5-6
15 SQL Performance Tuner 5 18,000 8-12 12-16 12-16
16 Business Component Development with EJB Technology, Java EE 7 5 41,430 15-19 12-16 19-23
17 Introduction to Unix/Linux and Shell Script 3 16,000 22-24 12-14 14-16
18 Java Performance Tuning and Optimization 3 16,000 29-31 13-15 21-23
19 Java Security Development 3 20,000 3-5 14-16 26-28
20 Java Web Application Using JSF and JSTL 3 20,000 10-12 12-14 7-9
21 Oracle Database Administration 4 17,000 16-19 13-16 26-29
22 Secure Coding in PHP 3 15,000 24-26 19-21 28-30
23 33187_Java SE8 New Features 3 15,000 29-31 20-22 20-22
24 PHP & MySQL Database Web Programming 5 7,500 22-26 19-23 26-30
25 Advanced PHP for Professionals 5 7,900 1-5 19-23 19-23
26 HTML5 Web Development 4 6,900 1-4 20-23 6-9
27 ASP.NET Web Application using MVC Framework 5 5 12,900 8-12 19-23 12-16
28 C++ Programming for Beginners 4 7,800 9-12 19-22 20-23
29 C++ Programming Advanced for Senior Developer 4 9,900 15-18 19-22 27-30
30 Ultimate Report Building Using Crystal Report 11 4 7,900 23-26 19-22 12-15
31 Joomla E-Commerce and E-Marketing 5 9,900 15-19 19-22 5-9
32 Big Data with Hadoop Inhouse Only
33 Cloud Computing with OpenStack Inhouse Only
34 Embedded System and Internet of Things Inhouse Only
35 Security Inhouse Only
36 System Analyst Inhouse Only
Database Application ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
37 Microsoft SQL Server 2012 3 7,900 2-4 26-28 5-7
38 Oracle Database Structure 2 11,900 9-10 26-27 1-2
39 Oracle Advance Programming Using PL/SQL 4 12,900 16-18 19-22 6-9
40 Oracle 11g Advanced for Database Administrator 3 15,900 23-25 26-28 13-15
Networking & Hardware ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
41 ซ่อมคอมฯ สไตล์ช่าง Pantip 2 3,500 2-3 1-2 1-2
42 VMware V6 for System Administrator 2 9,900 10-11 5-6 5-6
43 Basic Network Administrator 3 4,500 16-18 7-9 7-9
44 MS SharePoint 2016 for IT Administration 3 8,700 23-25 12-14 12-14
45 MS SharePoint 2016 for End User 3 8,500 29-31 21-23 19-21
46 NW-ADV-01-Hacking and Auditing Wireless Security 3 9,000 8-10 26-28 26-28
47 NW-ADV-02-Web Server & Web Application Security 3 9,000 17-19 6-8 7-9
48 NW-ADV-03-Cyber Security Fundamental 5 15,000 22-26 5-9 5-9
49 NW-BAS-01-Basic IPv6 1 3,500 31 1 30
50 TCP/IP Fundamental 3 8,500 22-24 13-15 19-21
51 NW-INT-01-ICND1 5 11,500 1-5 19-23 26-30
52 NW-INT-02-ICND2 5 11,500 8-12 12-16 5-9
IT Certificate = (Certiport= MTA,MOS,ACA,IC3,ACU), (Pearson Vue=COMPTIA)
MTA ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
53 98-361: MTA: Software Development Fundamentals (C#) 2 4,500 1-2 1-2 1-2
54 98-375: MTA: HTML5 Application Development Fundamentals 2 4,500 3-4 5-6 8-9
55 98-364: MTA: Database Fundamentals 2 4,500 8-9 7-8 15-16
56 98-366: MTA: Networking Fundamentals 2 4,500 11-12 12-13 22-23
57 98-367: MTA: Security Fundamentals 2 4,500 16-17 14-15 26-27
58 98-369: MTA: Cloud Fundamentals 2 4,500 23-24 19-20 29-30
59 98-388: MTA: Introduction to Programming Using Java 2 4,500 1-2 1-2 1-2
60 98-383: MTA: Introduction to Programming Using HTML and CSS 2 4,500 3-4 5-6 8-9
61 98-382: MTA: Introduction to Programming Using JavaScript 2 4,500 8-9 7-8 15-16
62 98-381: MTA: Introduction to Programming Using Python 2 4,500 11-12 12-13 22-23
63 98-380: MTA: Introduction to Programming Using Block-Based Languages 2 4,500 16-17 14-15 26-27
64 98-364: MTA: Mobility and Device Fundamentals 2 4,500 23-24 19-20 29-30
65 98-349: MTA: Windows Operating System Fundamentals 2 4,500 1-2 1-2 1-2
66 98-365: MTA: Windows Server Administration Fundamentals 2 4,500 3-4 5-6 8-9
67 MTA : Cap Infrastructure 2 4,500 23-24 19-20 29-30
MOS ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
68 Microsoft Word 2013 / 2016 1 1,990 2 12 12
69 Microsoft Excel 2013 / 2016 1 1,990 3 13 13
70 Microsoft PowerPoint 2013 / 2016 1 1,990 4 14 14
71 Microsoft Access 2013 / 2016 1 1,990 8 15 15
72 Microsoft Outlook 2013 / 2016 1 1,990 9 16 16
  ACA ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
73 Dreamweaver CS5 / CS6 / CC 1 1,990 5 20 20
74 Flash  CS5 / CC 1 1,990 1 19 19
75 Animate CS6 1 1,990 10 21 21
76 Photoshop  CS6 / CC 1 1,990 12 22 22
77 Premier Pro CS6 1 1,990 15 23 23
  IC3 ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
78 Computing Fundamentals
Key Applications
Living Online
2 3,950 29-30 15-16 22-23
  CompTIA ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
79 CompTIA IT Fundamentals (ITF) 3 14,900 29-31 26-28 28-30
80 CompTIA A+ รหัส 901 3 14,900 11-13 15-17 15-17
81 CompTIA A+ รหัส 902 3 14,900 18-20 22-24 22-24
82 CompTIA Network+ 3 14,900 15-17 19-21 19-21
83 CompTIA Security+ 3 14,900 1-3 5-7 7-9
84 CompTIA Cybersecurity Analyst (CSA+) 3 14,900 10-12 12-14 14-16
85 CompTIA Project+ 3 14,900 15-17 19-21 21-23
86 CompTIA Cloud Essentials 3 14,900 15-17 19-21 19-21
  Huawei Couse (M6, M12) ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
87 HCNA-Routing and Switching-Entry 5 38,000 23-27 - 13-17
88 HCNA-Routing and Switching-Intermediate 5 38,000 - 13-17 -
89 HCNA-Routing and Switching-Fast Track 5 57,000 20-24 - 24-28
  Office Automation ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
90 Excel for Account & Financial 1 2,900 1 1 5
91 Excel for Macro 1 2,900 2 2 6
92 Excel for Admin 1 2,900 4 5 7
93 Excel for Sales & Marketing 1 2,900 5 6 8
94 Excel for HR 1 2,900 8 7 9
95 Inside PivotTable in Excel 1 2,900 9 8 12
96 Excel for Production Line 1 2,900 10 9 13
97 New Feature Office 2016 1 2,900 11 12 14
98 Advance Excel 2013 / 2016 1 2,900 12 13 15
99 Advance Word 2013 / 2016 1 2,900 18 14 16
100 Intermediate Excel 2013 / 2016 1 2,900 19 15 19
101 Intermediate Word 2013 / 2016 1 2,900 22 16 20
102 Win10 + Office (Word/Excel/PP)+ Internet 5 6,800 15-19 5-9 5-6
103 LibreOffice  [ Writer, Calc, Impress ] 2 3,900 22-23 1-2 6-7
104 MS.Project 2013 2 4,500 18-19 5-6 13-14
105 MS Outlook 2013 / 2016 2 4,500 22-23 7-8 20-21
106 Microsoft Access 2013 / 2016 3 5,900 25-26 12-14 27-29
Web, Graphic, Design, CAD/CAM, Animation = 3D Design & Animation , CAD/CAM & Architecture ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
107 Digital Content Infographic for Printing (ภาพนิ่ง) 2 3,800 4-5 8-9 7-8
108 หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ด้วย HTML5  5 10,900 22-26 19-23 19-23
Marketing Online ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
109 สร้าง Brand ให้ปังด้วย Social Media 3 9,900 10-12 26-28 14-16
110 สร้าง Brand ให้ดังสร้างยอดขายให้โดนด้วย Social Media 5 19,900 1-5 19-23 26-30