# หลักสูตร
IT Professional = Programming, Database, Development, Network, Security, System
IT Professional ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
1 VMware Certified Associate - Data Center Virtualization ( VCA-DCV ) 8,000 11-12 15-16 4-5
2 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I  10,000 19-21 9-11 6-8
3 Cisco-Interconnecting Cisco Networking Devices 12,000 18-21 8-11 5-8
4 Installing and Configuring Windows Server 2012 10,000 19-21 9-11 6-8
5 Administering Windows Server 2012 10,000 19-21 9-11 6-8
6 Configuring Advanced Windows Server 2012 10,000 19-21 9-11 6-8
Development & Programming ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
7 Advance Java 25,000 17-21 7-11 4-8
8 Basic Java 40,250 17-21 7-11 4-8
9 Advance Oracle 20,000 19-21 9-11 6-8
10 Advance SQL for Admin 16,000 19-21 9-11 6-8
11 Basic .Net 16,000 17-21 7-11 4-8
12 Advance .Net 25,000 17-21 7-11 4-8
13 Basic Oracle 16,000 19-21 9-11 6-8
14 Basic SQL 16,000 17-21 7-11 4-8
15 SQL Performance Tuner 18,000 17-21 7-11 4-8
16 Business Component Development with EJB Technology, Java EE 7 41,430 17-21 7-11 4-8
17 Introduction to Unix/Linux and Shell Script 16,000 19-21 9-11 6-8
18 Java Performance Tuning and Optimization 16,000 19-21 9-11 6-8
19 Java Security Development 20,000 19-21 9-11 6-8
20 Java Web Application Using JSF and JSTL 20,000 19-21 9-11 6-8
21 Oracle Database Administration 17,000 18-21 8-11 5-8
22 Secure Coding in PHP 15,000 19-21 9-11 6-8
23 33187_Java SE8 New Features 15,000 19-21 9-11 6-8
24 PHP & MySQL Database Web Programming 7,500 17-21 7-11 4-8
25 Advanced PHP for Professionals 7,900 17-21 7-11 4-8
26 HTML5 Web Development 6,900 18-21 8-11 5-8
27 ASP.NET Web Application using MVC Framework 5 12,900 17-21 7-11 4-8
28 C++ Programming for Beginners 7,800 18-21 8-11 5-8
29 C++ Programming Advanced for Senior Developer 9,900 18-21 8-11 5-8
30 Ultimate Report Building Using Crystal Report 11 7,900 18-21 8-11 5-8
31 Joomla E-Commerce and E-Marketing 9,900 19-21 9-11 6-8
32 Big Data with Hadoop Inhouse Only
33 Cloud Computing with OpenStack Inhouse Only
34 Embedded System and Internet of Things Inhouse Only
35 Security Inhouse Only
36 System Analyst Inhouse Only
Database Application ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
37 Microsoft SQL Server 2012 7,900 18-21 8-11 5-8
38 Oracle Database Structure 11,900 17-21 7-11 4-8
39 Oracle Advance Programming Using PL/SQL 12,900 18-21 8-11 5-8
40 Oracle 11g Advanced for Database Administrator 15,900 17-21 7-11 4-8
Networking & Hardware ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
41 ซ่อมคอมฯ สไตล์ช่าง Pantip 3,500 11-12 15-16 4-5
42 VMware V6 for System Administrator 9,900 11-12 15-16 4-5
43 Basic Network Administrator 4,500 19-21 9-11 6-8
44 MS SharePoint 2013 for Admin 8,700 19-21 9-11 6-8
45 MS SharePoint 2013 for End User 8,500 19-21 9-11 6-8
46 NW-ADV-01-Hacking and Auditing Wireless Security 9,000 19-21 9-11 6-8
47 NW-ADV-02-Hacking, Hardening and Auditing Web Server & Web Application 9,000 19-21 9-11 6-8
48 NW-ADV-03-Network Security 15,000 17-21 7-11 4-8
49 NW-BAS-01-Basic IPv6 3,500 17 7 4
50 TCP/IP Fundamental 8,500 19-21 9-11 6-8
51 NW-INT-01-ICND1 11,500 17-21 7-11 4-8
52 NW-INT-02-ICND2 11,500 17-21 7-11 4-8
IT Certificate = (Certiport= MTA,MOS,ACA,IC3,ACU), (Pearson Vue=COMPTIA)
MTA ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
1 98-361: MTA: Software Development Fundamentals (C#) 4,500 17-18 7-8 11-12
2 98-375: MTA: HTML5 Application Development Fundamentals 4,500 19-20 8-9 12-13
3 98-364: MTA: Database Fundamentals 4,500 20-21 9-10 13-14
4 98-366: MTA: Networking Fundamentals 4,500 24-25 10-11 14-15
5 98-367: MTA: Security Fundamentals 4,500 25-26 15-16 18-19
6 98-369: MTA: Cloud Fundamentals 4,500 26-27 17-18 21-22
MOS ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
7 Microsoft Word 2010 / 2013 / 2016 1,990 17 21 11
8 Microsoft Excel 2010 / 2013 / 2016 1,990 24 22 12
9 Microsoft PowerPoint 2010 / 2013 / 2016 1,990 25 23 23
10 Microsoft Access 2010 / 2013 / 2016 1,990 26 24 14
11 Microsoft Outlook 2010 / 2013 / 2016 1,990 27 25 15
  ACA ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
12 Dreamweaver CS5 / CS6 / CC 1,990 24 22 12
13 Flash  CS5 / CC 1,990 17 21 11
14 Animate CS6 1,990 25 23 13
15 Photoshop  CS6 / CC 1,990 26 24 14
16 Premier Pro CS6 1,990 27 25 15
  IC3 ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
17 Computing Fundamentals (GS4 / GS5) 1,650 25 23 13
18 Key Applications (GS4 / GS5) 1,650 26 24 14
19 Living Online (GS4 / GS5) 1,650 27 25 15
  CompTIA ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
20 CompTIA Security+ 14,900 19-21 9-11 6-8
21 CompTIA Project+ 14,900 19-21 2-4 20-22
22 CompTIA IT Fundamentals (ITF) 14,900 - 2-4 6-8
23 CompTIA Cybersecurity Analyst (CSA+) 14,900 19-21 23-25 13-15
  ACU ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
24 Autodesk-Autocad 7,900 19-21 2-4 20-22
25 Autodesk-Inventor 7,900 19-21 2-4 20-22
26 Autodesk-3DS Max 7,900 19-21 2-4 20-22
27 Autodesk-Fusion 360 6,900 19-21 2-4 20-22
  Office Automation ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
1 Excel for Account & Financial 2,900 24 28 25
2 Excel for Macro 2,900 25 29 26
3 Excel for Admin 2,900 26 30 27
4 Excel for Sales & Marketing 2,900 27 31 28
5 Excel for HR 2,900 24 28 25
6 Inside PivotTable in Excel 2,900 25 29 26
7 Excel for Production Line 2,900 26 30 27
8 New Feature Office 2016 2,900 27 31 28
9 Advance Excel 2010 / 2013 / 2016 2,900 24 28 25
10 Advance Word 2010 / 2013 / 2016 2,900 25 29 26
11 Intermediate Excel 2010 / 2013 / 2016 2,900 26 30 27
12 Intermediate Word 2010 / 2013 / 2016 2,900 27 31 28
13 Win10 + Office (Word/Excel/PP)+ Internet 6,800 17-21 21-25 11-15
14 LibreOffice  [ Writer, Calc, Impress ] 3,900 17-18 21-22 11-12
15 MS.Project 2010 / 2013 4,500 17-18 21-22 11-12
16 MS Outlook 2010 / 2013 / 2016 4,500 17-18 21-22 11-12
17 Microsoft Access 2010 / 2013 / 2016 5,900 19-21 23-25 13-15
Web, Graphic, Design, CAD/CAM, Animation = 3D Design & Animation , CAD/CAM & Architecture ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
1 Digital Content Infographic for Printing (ภาพนิ่ง) 3,800 17-18 31-1 18-19
2 Motion Infographic VDO (ภาพเคลื่อนไหว) 4,800 18-21 1-4 19-22
3 หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ด้วย HTML5  10,900 17-21 31-4 18-22
4 Autodesk-Autocad 7,900 19-21 2-4 20-22
5 Autodesk-Inventor 7,900 19-21 2-4 20-22
6 Autodesk-3DS Max 7,900 19-21 2-4 20-22
7 Autodesk-Revit 7,900 19-21 2-4 20-22
Marketing Online ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
1 สร้าง Brand ให้ปังด้วย Social Media 9,900 - 2-4 6-8
2 สร้าง Brand ให้ดังสร้างยอดขายให้โดนด้วย Social Media 19,900 31-4 - 4-8