หลักสูตรที่เปิดอบรม

หากหลักสูตรที่ท่านสนใจยังไม่มีการจัดอบรม หรือสนใจอบรมจำนวน 5 คนขึ้นไป
กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทรสอบถาม 02-610-3099 ต่อ 3095-3096

# Course Duration Schedule Price Promotion Enroll
1 Microsoft Word 2016 (Intermediate) 1 1 กรกฎาคม 2562 1,990 -
2 Microsoft Excel 2016 (Intermediate) 1 2 กรกฎาคม 2562 1,990 -
3 Microsoft Power Point 2016 (Intermediate) 1 3 กรกฎาคม 2562 1,990 -
4 Microsoft SharePoint 2016 3 3-5 กรกฎาคม 2562 8,500 -
5 IC3 : Computer Fundamental 1 8 กรกฎาคม 2562 1,990 -
6 IC3 : Living Online 1 9 กรกฎาคม 2562 1,990 -
7 IC3 : Key Application 1 10 กรกฎาคม 2562 1,990 -
8 Visual Communication Using Adobe Photoshop CS6 1 15 กรกฎาคม 2562 1,990 -
9 Networking Fundamentals 3 17-19 กรกฎาคม 2562 6,500 -
10 HTML5 Application Development Fundamentals 3 22-24 กรกฎาคม 2562 6,500 -
11 Microsoft Word 2016 (Intermediate) 1 5 สิงหาคม 2562 1,990 -
12 Microsoft Excel 2016 (Intermediate) 1 6 สิงหาคม 2562 1,990 -
13 Microsoft Power Point 2016 (Intermediate) 1 7 กรกฎาคม 2562 1,990 -
14 Microsoft Access 2016 1 8 สิงหาคม 2562 1,990 -
15 IC3 : Computer Fundamental 1 13 สิงหาคม 2562 1,990 -
16 IC3 : Living Online 1 14 กรกฎาคม 2562 1,990 -
17 IC3 : Key Application 1 16 สิงหาคม 2562 1,990 -
18 ผลิตสื่อ AR ด้วย Motion Graphic และ Infographic 2 19-20 สิงหาคม 2562 3,500 -
19 CompTIA Cloud Essentials 3 21-23 สิงหาคม 2562 12,900 -
20 Web Communication Using Dreamweaver CS6 1 22 สิงหาคม 2562 1,990 -
21 Database Administration Fundamentals 3 26-28 สิงหาคม 2562 6,500 -
22 Microsoft Word 2016 (Intermediate) 1 2 กันยายน 2562 1,990 -
23 Microsoft Excel 2016 (Intermediate) 1 3 กันยายน 2562 1,990 -
24 Microsoft Power Point 2016 (Intermediate) 1 4 กันยายน 2562 1,990 -
25 Microsoft Outlook 2016 1 5 กันยายน 2562 1,990 -
26 IC3 : Computer Fundamental 1 9 กันยายน 2562 1,990 -
27 IC3 : Living Online 1 10 กันยายน 2562 1,990 -
28 IC3 : Key Application 1 11 กันยายน 2562 1,990 -
29 Internetworking Troubleshooting 3 16-18 กันยายน 2562 6,500 -
30 Rich Media Communication Using Adobe Flash CS6 1 16 กันยายน 2562 1,990 -
31 Print & Digital Media Using Adobe Indesign 1 19 กันยายน 2562 1,990 -
32 CompTIA A+ 4 23-26 กันยายน 2562 19,600 -
33 Microsoft Word 2016 (Intermediate) 1 30 กันยายน 2562 1,990 -
34 Microsoft Excel 2016 (Intermediate) 1 1 ตุลาคม 2562 1,990 -
35 Microsoft Power Point 2016 (Intermediate) 1 2 ตุลาคม 2562 1,990 -
36 Microsoft SharePoint 2016 3 2-4 ตุลาคม 2562 6,500 -
37 IC3 : Computer Fundamental 1 7 ตุลาคม 2562 1,990 -
38 IC3 : Living Online 1 8 ตุลาคม 2562 1,990 -
39 IC3 : Key Application 1 9 ตุลาคม 2562 1,990 -
40 Adobe Premiere Pro CS6 1 15 ตุลาคม 2562 1,990 -
41 Security Fundamentals 3 15-17 ตุลาคม 2562 6,500 -
42 Software Development Fundamentals 3 21-24 ตุลาคม 2562 6,500 -
43 Microsoft Word 2016 (Intermediate) 1 4 พฤศจิกายน 2562 1,990 -
44 Microsoft Excel 2016 (Intermediate) 1 5 พฤศจิกายน 2562 1,990 -
45 Microsoft Power Point 2016 1 6 พฤศจิกายน 2562 1,990 -
46 Microsoft Access 2016 1 7 พฤศจิกายน 2562 1,990 -
47 IC3 : Computer Fundamental 1 11 พฤศจิกายน 2562 1,990 -
48 IC3 : Living Online 1 12 พฤศจิกายน 2562 1,990 -
49 IC3 : Key Application 1 13 พฤศจิกายน 2562 1,990 -
50 CompTIA Project+ 3 18-20 พฤศจิกายน 2562 14,900 -
51 Mobility and Device Fundamentals 3 18-20 พฤศจิกายน 2562 6,500 -
52 CompTIA Network+ 3 25-27 พฤศจิกายน 2562 14,900 -
53 Microsoft Word 2016 (Intermediate) 1 2 ธันวาคม 2562 1,990 -
54 Microsoft Excel 2016 (Intermediate) 1 3 ธันวาคม 2562 1,990 -
55 Microsoft Power Point 2016 (Intermediate) 1 4 ธันวาคม 2562 1,990 -
56 Microsoft Outlook 2016 1 6 ธันวาคม 2562 1,990 -
57 IC3 : Computer Fundamental 1 9 ธันวาคม 2562 1,990 -
58 IC3 : Living Online 1 11 ธันวาคม 2562 1,990 -
59 IC3 : Key Application 1 12 ธันวาคม 2562 1,990 -
60 Windows Server Administration Fundamentals 3 16-18 ธันวาคม 2562 6,500 -
61 การออกแบบโมเดล 3D ด้วย SketchUp Pro 3 16-18 ธันวาคม 2562 6,500 -
62 HTML5 Application Development Fundamentals 3 23-24 ธันวาคม 2562 6,500 -