# หลักสูตร
IT Professional = Programming, Database, Development, Network, Security, System
IT Professional ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
1 VMware Certified Associate - Data Center Virtualization ( VCA-DCV ) 2 8,000 4-5 2-3 20-21
2 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I  3 10,000 12-14 4-6 22-24
3 Cisco Certified Network Associate (CCNA) Customized R&S (Routing and Switching) 4 12,000 25-28 3-6 20-23
4 Installing and Configuring Windows Server 2012 3 10,000 20-22 4-6 22-24
5 Administering Windows Server 2012 3 10,000 25-27 4-6 22-24
6 Configuring Advanced Windows Server 2012 3 10,000 6-8 4-6 22-24
Development & Programming ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
7 Advance Java 5 25,000 4-8 2-6 20-24
8 Basic Java 5 40,250 11-15 2-6 20-24
9 Advance Oracle 5 20,000 13-15 4-6 22-24
10 Advance SQL for Admin 3 16,000 20-22 4-6 22-24
11 Basic .Net 5 16,000 18-22 2-6 20-24
12 Advance .Net 5 25,000 25-29 2-6 20-24
13 Basic Oracle 3 16,000 18-20 4-6 22-24
14 Basic SQL 5 16,000 4-8 2-6 20-24
15 SQL Performance Tuner 5 18,000 11-15 2-6 20-24
16 Business Component Development with EJB Technology, Java EE 7 5 41,430 18-22 2-6 20-24
17 Introduction to Unix/Linux and Shell Script 3 16,000 5-7 4-6 22-24
18 Java Performance Tuning and Optimization 3 16,000 13-15 4-6 22-24
19 Java Security Development 3 20,000 18-20 4-6 22-24
20 Java Web Application Using JSF and JSTL 3 20,000 27-29 4-6 22-24
21 Oracle Database Administration 4 17,000 18-22 3-6 21-24
22 Secure Coding in PHP 3 15,000 4-6 4-6 22-24
23 Java SE8 New Features 3 15,000 11-13 4-6 22-24
24 PHP & MySQL Database Web Programming 5 7,500 25-29 2-6 20-24
25 Advanced PHP for Professionals 5 7,900 4-8 2-6 20-24
26 HTML5 Web Development 4 6,900 18-21 3-6 21-24
27 ASP.NET Web Application using MVC Framework 5 5 12,900 11-15 2-6 20-24
28 C++ Programming for Beginners 4 7,800 4-8 3-6 21-24
29 C++ Programming Advanced for Senior Developer 4 9,900 25-29 3-6 21-24
30 Ultimate Report Building Using Crystal Report 11 4 7,900 4-8 3-6 21-24
31 Joomla E-Commerce and E-Marketing 5 9,900 18-22 2-6 20-24
32 Big Data with Hadoop Inhouse Only
33 Cloud Computing with OpenStack Inhouse Only
34 Embedded System and Internet of Things Inhouse Only
35 Security Inhouse Only
36 System Analyst Inhouse Only
37 Internet of Things 2 6,500 25-26 16-17 27-28
38 Internet of Things and Artificial Intelligent Course 3 9,500 25-27 16-18 27-29
Database Application ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
39 Microsoft SQL Server 2012 3 7,900 25-27 4-6 22-24
40 Oracle Database Structure 2 11,900 28-29 2-3 20-21
41 Oracle Advance Programming Using PL/SQL 4 12,900 11-15 3-6 21-24
42 Oracle 11g Advanced for Database Administrator 3 15,900 6-8 4-6 22-24
Networking & Hardware ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
43 ซ่อมคอมฯ สไตล์ช่าง Pantip 2 3,500 4-5 2-3 20-21
44 VMware V6 for System Administrator 2 9,900 11-12 2-3 20-21
45 Basic Network Administrator 3 4,500 18-20 4-6 22-24
46 MS SharePoint 2016 for IT Administration 3 8,700 25-27 4-6 22-24
47 MS SharePoint 2016 for End User 3 8,500 6-8 4-6 22-24
48 NW-ADV-01-Hacking and Auditing Wireless Security 3 9,000 13-15 4-6 22-24
49 NW-ADV-02-Web Server & Web Application Security 3 9,000 20-22 4-6 22-24
50 NW-ADV-03-Cyber Security Fundamental 5 15,000 25-29 2-6 20-24
51 NW-BAS-01-Basic IPv6 1 3,500 2 2 20
52 TCP/IP Fundamental 3 8,500 27-29 4-6 22-24
53 NW-INT-01-ICND1 5 11,500 5-6 2-3 20-21
54 NW-INT-02-ICND2 5 11,500 12-13 2-3 20-21
IT Certificate = (Certiport= MTA,MOS,ACA,IC3,ACU), (Pearson Vue=COMPTIA)
MTA ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
55 98-361: MTA: Software Development Fundamentals (C#) 2 4,500 7-8 27-28 18-19
56 98-375: MTA: HTML5 Application Development Fundamentals 2 4,500 14-15 2-3 20-21
57 98-364: MTA: Database Fundamentals 2 4,500 21-22 2-3 20-21
58 98-366: MTA: Networking Fundamentals 2 4,500 28-29 2-3 20-21
59 98-367: MTA: Security Fundamentals 2 4,500 5-6 2-3 20-21
60 98-369: MTA: Cloud Fundamentals 2 4,500 12-13 2-3 20-21
61 98-388: MTA: Introduction to Programming Using Java 2 4,500 - - -
62 98-383: MTA: Introduction to Programming Using HTML and CSS 2 4,500 - - -
63 98-382: MTA: Introduction to Programming Using JavaScript 2 4,500 - - -
64 98-381: MTA: Introduction to Programming Using Python 2 4,500 - - -
65 98-380: MTA: Introduction to Programming Using Block-Based Languages 2 4,500 - - -
66 98-364: MTA: Mobility and Device Fundamentals 2 4,500 - - -
67 98-349: MTA: Windows Operating System Fundamentals 2 4,500 18-19 16-17 27-28
68 98-365: MTA: Windows Server Administration Fundamentals 2 4,500 - - -
69 MTA : Cap Infrastructure 2 4,500 - - -
MOS ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
70 Microsoft Word 2013 / 2016 1 1,990 13 3 21
71 Microsoft Excel 2013 / 2016 1 1,990 15 3 21
72 Microsoft PowerPoint 2013 / 2016 1 1,990 18 3 21
73 Microsoft Access 2013 / 2016 1 1,990 20 3 21
74 Microsoft Outlook 2013 / 2016 1 1,990 22 3 21
  ACA ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
75 Dreamweaver CS6 / CC 1 1,990 15 3 21
76 Flash  CS6 / CC 1 1,990 15 3 21
77 Animate CS6 / CC 1 1,990 18 3 21
78 Photoshop  CS6 / CC 1 1,990 20 3 21
79 Premier Pro CS6 / CC 1 1,990 22 3 21
  IC3 ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
80 ComputingFundamentals 1 1,650 4-5 4 22
81 Key Applications 1 1,650 11-12 5 23
82 Living Online 1 1,650 18-19 23 24
  CompTIA ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
83 CompTIA IT Fundamentals (ITF) 3 14,900 18-20 29-31 17-19
84 CompTIA A+ รหัส 901 3 14,900 - - -
85 CompTIA A+ รหัส 902 3 14,900 - - -
86 CompTIA Network+ 3 14,900 - - -
87 CompTIA Security+ 3 14,900 13-15 4-6 22-24
88 CompTIA Cybersecurity Analyst (CSA+) 3 14,900 19-21 4-6 22-24
89 CompTIA Project+ 3 14,900 25-27 4-6 22-24
90 CompTIA Cloud Essentials 3 14,900 - - -
  Huawei Couse (M6, M12) ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
91 HCNA-Routing and Switching-Entry 5 38,000 25-29 16-20 27-31
92 HCNA-Routing and Switching-Intermediate 5 38,000 25-29 16-20 27-31
93 HCNA-Routing and Switching-Fast Track 5 57,000 25-29 16-20 27-31
  Office Automation ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
94 Excel for Account & Financial 1 2,900 1 2 20
95 Excel for Macro 1 2,900 4 2 20
96 Excel for Admin 1 2,900 5 2 20
97 Excel for Sales & Marketing 1 2,900 6 2 20
98 Excel for HR 1 2,900 7 2 20
99 Inside PivotTable in Excel 1 2,900 8 2 20
100 Excel for Production Line 1 2,900 11 2 20
101 สร้าง Dashboard เพื่อนำเสนอข้อมูลแบบ Smart User 2 6,000 28-29 19-20 30-31
102 New Feature Office 2016 1 2,900 12 2 20
103 Advance Excel 2013 / 2016 1 2,900 13 2 20
104 Advance Word 2013 / 2016 1 2,900 14 2 20
105 Intermediate Excel 2013 / 2016 1 2,900 15 2 20
106 Intermediate Word 2013 / 2016 1 2,900 18 2 20
107 Win10 + Office (Word/Excel/PP)+ Internet 5 6,800 18-22 2-6 20-24
108 LibreOffice  [ Writer, Calc, Impress ] 2 3,900 12-13 2-3 20-21
109 MS.Project 2013 2 4,500 19-20 2-3 20-21
110 MS Outlook 2013 / 2016 2 4,500 26-27 2-3 20-21
111 Microsoft Access 2013 / 2016 3 5,900 4-5 4-6 22-24
Web, Graphic, Design, CAD/CAM, Animation = 3D Design & Animation , CAD/CAM & Architecture ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
112 Digital Content Infographic for Printing (ภาพนิ่ง) 2 3,800 11-13 2-3 20-21
113 Motion Graphic 2 4,800 18-20 2-3 20-21
114 หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ด้วย HTML5  5 10,900 25-29 2-6 20-24
115 Autodesk-Autocad 3 7,900 26-28 4-6 22-24
116 Autodesk-Inventor 3 7,900 6-8 4-6 22-24
117 Autodesk-3DS Max 3 7,900 13-15 4-6 22-24
118 Autodesk-Revit 3 7,900 20-22 4-6 22-24
Marketing Online ระยะเวลา
(วัน)
ราคา มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
119 สร้าง Brand ให้ปังด้วย Social Media 3 9,900 24-29 4-6 22-24
120 สร้าง Brand ให้ดังสร้างยอดขายให้โดนด้วย Social Media 5 19,900 4-8 2-6 20-24