หลักสูตรที่เปิดอบรม

หากหลักสูตรที่ท่านสนใจยังไม่มีการจัดอบรม หรือสนใจอบรมจำนวน 5 คนขึ้นไป
กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทรสอบถาม 02-610-3099 ต่อ 3095-3096

# Course Duration Schedule Price Promotion Enroll
1 Database Administration Fundamentals 3 26-28 สิงหาคม 2562 6,500 -
2 Microsoft Word 2016 (Intermediate) 1 2 กันยายน 2562 1,990 -
3 Microsoft Excel 2016 (Intermediate) 1 3 กันยายน 2562 1,990 -
4 Microsoft Power Point 2016 (Intermediate) 1 4 กันยายน 2562 1,990 -
5 Microsoft Outlook 2016 1 5 กันยายน 2562 1,990 -
6 IC3 : Computer Fundamental 1 9 กันยายน 2562 1,990 -
7 IC3 : Living Online 1 10 กันยายน 2562 1,990 -
8 IC3 : Key Application 1 11 กันยายน 2562 1,990 -
9 Internetworking Troubleshooting 3 16-18 กันยายน 2562 6,500 -
10 Rich Media Communication Using Adobe Flash CS6 1 16 กันยายน 2562 1,990 -
11 Print & Digital Media Using Adobe Indesign 1 19 กันยายน 2562 1,990 -
12 CompTIA A+ 4 23-26 กันยายน 2562 19,600 -
13 Microsoft Word 2016 (Intermediate) 1 30 กันยายน 2562 1,990 -
14 Microsoft Excel 2016 (Intermediate) 1 1 ตุลาคม 2562 1,990 -
15 Microsoft Power Point 2016 (Intermediate) 1 2 ตุลาคม 2562 1,990 -
16 Microsoft SharePoint 2016 3 2-4 ตุลาคม 2562 6,500 -
17 IC3 : Computer Fundamental 1 7 ตุลาคม 2562 1,990 -
18 IC3 : Living Online 1 8 ตุลาคม 2562 1,990 -
19 IC3 : Key Application 1 9 ตุลาคม 2562 1,990 -
20 Adobe Premiere Pro CS6 1 15 ตุลาคม 2562 1,990 -
21 Security Fundamentals 3 15-17 ตุลาคม 2562 6,500 -
22 Software Development Fundamentals 3 21-24 ตุลาคม 2562 6,500 -
23 Microsoft Word 2016 (Intermediate) 1 4 พฤศจิกายน 2562 1,990 -
24 Microsoft Excel 2016 (Intermediate) 1 5 พฤศจิกายน 2562 1,990 -
25 Microsoft Power Point 2016 1 6 พฤศจิกายน 2562 1,990 -
26 Microsoft Access 2016 1 7 พฤศจิกายน 2562 1,990 -
27 IC3 : Computer Fundamental 1 11 พฤศจิกายน 2562 1,990 -
28 IC3 : Living Online 1 12 พฤศจิกายน 2562 1,990 -
29 IC3 : Key Application 1 13 พฤศจิกายน 2562 1,990 -
30 CompTIA Project+ 3 18-20 พฤศจิกายน 2562 14,900 -
31 Mobility and Device Fundamentals 3 18-20 พฤศจิกายน 2562 6,500 -
32 CompTIA Network+ 3 25-27 พฤศจิกายน 2562 14,900 -
33 Microsoft Word 2016 (Intermediate) 1 2 ธันวาคม 2562 1,990 -
34 Microsoft Excel 2016 (Intermediate) 1 3 ธันวาคม 2562 1,990 -
35 Microsoft Power Point 2016 (Intermediate) 1 4 ธันวาคม 2562 1,990 -
36 Microsoft Outlook 2016 1 6 ธันวาคม 2562 1,990 -
37 IC3 : Computer Fundamental 1 9 ธันวาคม 2562 1,990 -
38 IC3 : Living Online 1 11 ธันวาคม 2562 1,990 -
39 IC3 : Key Application 1 12 ธันวาคม 2562 1,990 -
40 Windows Server Administration Fundamentals 3 16-18 ธันวาคม 2562 6,500 -
41 การออกแบบโมเดล 3D ด้วย SketchUp Pro 3 16-18 ธันวาคม 2562 6,500 -
42 HTML5 Application Development Fundamentals 3 23-24 ธันวาคม 2562 6,500 -