# หลักสูตร
IT Professional = Programming, Database, Development, Network, Security, System
IT Professional ระยะเวลา
(วัน)
ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
1 VMware Certified Associate - Data Center Virtualization ( VCA-DCV ) 2 8,000 2-3 1-2 4-5
2 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I  3 10,000 4-6 1-3 3-5
3 Cisco Certified Network Associate (CCNA) Customized R&S (Routing and Switching) 4 12,000 9-12 6-9 4-7
4 Installing and Configuring Windows Server 2012 3 10,000 16-18 8-10 5-7
5 Administering Windows Server 2012 3 10,000 23-25 14-16 10-12
6 Configuring Advanced Windows Server 2012 3 10,000 11-13 20-22 17-19
Development & Programming ระยะเวลา
(วัน)
ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
7 Advance Java 5 25,000 2-6 6-10 3-7
8 Basic Java 5 40,250 9-13 20-24 10-14
9 Advance Oracle 5 20,000 4-6 1-3 3-5
10 Advance SQL for Admin 3 16,000 16-18 6-8 5-7
11 Basic .Net 5 16,000 16-20 6-10 17-21
12 Advance .Net 5 25,000 2-6 20-24 24-28
13 Basic Oracle 3 16,000 23-25 8-10 10-12
14 Basic SQL 5 16,000 9-13 27-31 3-7
15 SQL Performance Tuner 5 18,000 2-6 6-10 10-14
16 Business Component Development with EJB Technology, Java EE 7 5 41,430 16-20 20-24 17-21
17 Introduction to Unix/Linux and Shell Script 3 16,000 11-13 8-10 17-19
18 Java Performance Tuning and Optimization 3 16,000 4-6 1-3 3-5
19 Java Security Development 3 20,000 16-18 6-8 5-7
20 Java Web Application Using JSF and JSTL 3 20,000 23-25 14-16 10-12
21 Oracle Database Administration 4 17,000 3-6 14-17 4-7
22 Secure Coding in PHP 3 15,000 11-13 7-9 17-19
23 Java SE8 New Features 3 15,000 4-6 22-24 3-5
24 PHP & MySQL Database Web Programming 5 7,500 16-20 27-31 3-7
25 Advanced PHP for Professionals 5 7,900 9-13 20-24 10-14
26 HTML5 Web Development 4 6,900 9-12 14-17 3-6
27 ASP.NET Web Application using MVC Framework 5 5 12,900 16-20 27-31 17-21
28 C++ Programming for Beginners 4 7,800 3-6 7-10 10-13
29 C++ Programming Advanced for Senior Developer 4 9,900 10-13 14-17 17-20
30 Ultimate Report Building Using Crystal Report 11 4 7,900 17-20 6-9 24-27
31 Joomla E-Commerce and E-Marketing 5 9,900 2-6 20-24 3-7
32 Big Data with Hadoop Inhouse Only
33 Cloud Computing with OpenStack Inhouse Only
34 Embedded System and Internet of Things Inhouse Only
35 Security Inhouse Only
36 System Analyst Inhouse Only
Digital Innovation Technology 4.0 ระยะเวลา
(วัน)
ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
37 Internet of Things 2 6,500 16-17 30-31 4-5
38 Internet of Things and Artificial Intelligent Course 3 9,500 23-25 27-29 3-5
39 Basic Programming Data Acquisition (LabVIEW) 3 9,500 16-17 27-28 3-4
40 การพัฒนา Machine Vision (LabVIEW) 3 9,500 2-3 20-21 5-6
41 การพัฒนา SCADA (Open Source) 3 9,500 4-5 1-2 10-11
42 การพัฒนา Machine Learning (LabVIEW) 3 9,500 5-6 6-7 12-13
43 การพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น (LabVIEW) 3 9,500 9-10 8-10 17-18
44 การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในยุค Industrial 4.0 ด้วย Robot Simulation Software Inhouse Only
Database Application ระยะเวลา
(วัน)
ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
45 Microsoft SQL Server 2012 3 7,900 4-6 27-29 17-19
46 Oracle Database Structure 2 11,900 2-3 30-31 5-6
47 Oracle Advance Programming Using PL/SQL 4 12,900 17-20 14-17 10-13
48 Oracle 11g Advanced for Database Administrator 3 15,900 23-25 22-24 18-20
Networking & Hardware ระยะเวลา
(วัน)
ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
49 ซ่อมคอมฯ สไตล์ช่าง Pantip 2 3,500 2-3 1-2 4-5
50 VMware V6 for System Administrator 2 9,900 16-17 9-10 27-28
51 Basic Network Administrator 3 4,500 4-6 1-3 5-7
52 MS SharePoint 2016 for IT Administration 3 8,700 23-25 6-8 10-12
53 MS SharePoint 2016 for End User 3 8,500 17-19 7-9 17-19
54 NW-ADV-01-Hacking and Auditing Wireless Security 3 9,000 3-5 8-10 3-5
55 NW-ADV-02-Web Server & Web Application Security 3 9,000 16-18 22-24 5-7
56 NW-ADV-03-Cyber Security Fundamental 5 15,000 9-13 20-24 3-7
57 NW-BAS-01-Basic IPv6 1 3,500 2 3 28
58 TCP/IP Fundamental 3 8,500 4-6 6-8 10-12
59 NW-INT-01-ICND1 5 11,500 16-20 6-10 10-14
60 NW-INT-02-ICND2 5 11,500 2-6 27-31 17-21
IT Certificate = (Certiport= MTA,MOS,ACA,IC3,ACU), (Pearson Vue=COMPTIA)
MTA ระยะเวลา
(วัน)
ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
61 98-361: MTA: Software Development Fundamentals (C#) 2 4,500 2-3 20-21 5-6
62 98-375: MTA: HTML5 Application Development Fundamentals 2 4,500 4-5 1-2 10-11
63 98-364: MTA: Database Fundamentals 2 4,500 5-6 6-7 12-13
64 98-366: MTA: Networking Fundamentals 2 4,500 9-10 8-10 17-18
65 98-367: MTA: Security Fundamentals 2 4,500 11-12 14-15 19-20
66 98-369: MTA: Cloud Fundamentals 2 4,500 18-19 16-17 25-26
67 98-388: MTA: Introduction to Programming Using Java 2 4,500 - - -
68 98-383: MTA: Introduction to Programming Using HTML and CSS 2 4,500 - - -
69 98-382: MTA: Introduction to Programming Using JavaScript 2 4,500 - - -
70 98-381: MTA: Introduction to Programming Using Python 2 4,500 - - -
71 98-380: MTA: Introduction to Programming Using Block-Based Languages 2 4,500 - - -
72 98-364: MTA: Mobility and Device Fundamentals 2 4,500 - - -
73 98-349: MTA: Windows Operating System Fundamentals 2 4,500 16-17 27-28 3-4
74 98-365: MTA: Windows Server Administration Fundamentals 2 4,500 - - -
75 MTA : Cap Infrastructure 2 4,500 - - -
MOS ระยะเวลา
(วัน)
ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
76 Microsoft Word 2013 / 2016 1 1,990 2 6 3
77 Microsoft Excel 2013 / 2016 1 1,990 9 7 4
78 Microsoft PowerPoint 2013 / 2016 1 1,990 16 8 5
79 Microsoft Access 2013 / 2016 1 1,990 23 9 6
80 Microsoft Outlook 2013 / 2016 1 1,990 31 10 7
  ACA ระยะเวลา
(วัน)
ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
81 Flash  CS6 / CC 1 1,990 3 20 3
82 Dreamweaver CS6 / CC 1 1,990 4 21 4
83 Animate CS6 / CC 1 1,990 5 22 5
84 Photoshop  CS6 / CC 1 1,990 6 23 6
85 Premier Pro CS6 / CC 1 1,990 10 24 7
  IC3 ระยะเวลา
(วัน)
ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
86 ComputingFundamentals 1 1,650 11 27 5
87 Key Applications 1 1,650 12 28 6
88 Living Online 1 1,650 13 29 7
  CompTIA ระยะเวลา
(วัน)
ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
89 CompTIA IT Fundamentals (ITF) 3 14,900 11-13 29-31 5-7
90 CompTIA A+ รหัส 901 3 14,900 - - -
91 CompTIA A+ รหัส 902 3 14,900 - - -
92 CompTIA Network+ 3 14,900 - - -
93 CompTIA Security+ 3 14,900 2-4 22-24 10-12
94 CompTIA Cybersecurity Analyst (CSA+) 3 14,900 3-5 1-3 17-19
95 CompTIA Project+ 3 14,900 9-11 8-10 3-5
96 CompTIA Cloud Essentials 3 14,900 - - -
  Huawei Couse (M6, M12) ระยะเวลา
(วัน)
ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
97 HCNA-Routing and Switching-Entry 5 38,000 9-13 27-31 3-7
98 HCNA-Routing and Switching-Intermediate 5 38,000 16-20 20-24 10-14
99 HCNA-Routing and Switching-Fast Track 5 57,000 2-6 6-10 17-21
  Office Automation ระยะเวลา
(วัน)
ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
100 Excel for Account & Financial 1 2,900 2 1 3
101 Excel for Macro 1 2,900 3 2 4
102 Excel for Admin 1 2,900 4 3 5
103 Excel for Sales & Marketing 1 2,900 5 6 6
104 Excel for HR 1 2,900 6 7 7
105 Inside PivotTable in Excel 1 2,900 9 8 10
106 Excel for Production Line 1 2,900 10 9 11
107 สร้าง Dashboard เพื่อนำเสนอข้อมูลแบบ Smart User 2 6,000 19-20 30-31 25-26
108 New Feature Office 2016 1 2,900 11 10 12
109 Advance Excel 2013 / 2016 1 2,900 12 14 13
110 Advance Word 2013 / 2016 1 2,900 13 15 14
111 Intermediate Excel 2013 / 2016 1 2,900 16 16 17
112 Intermediate Word 2013 / 2016 1 2,900 17 17 18
113 Win10 + Office (Word/Excel/PP)+ Internet 5 6,800 2-6 20-24 17-21
114 LibreOffice  [ Writer, Calc, Impress ] 2 3,900 18-19 20-21 27-28
115 MS.Project 2013 2 4,500 16-17 15-16 25-26
116 MS Outlook 2013 / 2016 2 4,500 23-24 7-8 20-21
117 Microsoft Access 2013 / 2016 3 5,900 25-26 22-24 25-27
Web, Graphic, Design, CAD/CAM, Animation = 3D Design & Animation , CAD/CAM & Architecture ระยะเวลา
(วัน)
ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
118 Digital Content Infographic for Printing (ภาพนิ่ง) 2 3,800 2-3 20-21 27-28
119 Motion Graphic 2 4,800 4-5 7-8 25-26
120 หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ด้วย HTML5  5 10,900 16-20 20-24 17-21
121 Autodesk-Autocad 3 7,900 9-11 22-24 10-12
122 Autodesk-Inventor 3 7,900 16-18 1-3 17-19
123 Autodesk-3DS Max 3 7,900 23-25 8-10 3-5
124 Autodesk-Revit 3 7,900 4-6 29-31 5-7
Marketing Online ระยะเวลา
(วัน)
ราคา กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
125 สร้าง Brand ให้ปังด้วย Social Media 3 9,900 11-13 1-3 17-19
126 สร้าง Brand ให้ดังสร้างยอดขายให้โดนด้วย Social Media 5 19,900 2-6 20-24 17-21