เทคนิคการสร้างบรรณานุกรม ใน Microsoft Word


ส่วนที่สำคัญของการนำข้อมูลมาอ้างอิงในรายงาน คือ การให้ที่มาของเนื้อหานั้นๆ ว่านำเนื้อหามาจากที่ใหน ของใคร หรือความทันสมัยของเนื้อหานั้นๆ ซึ่งเราก็มักจะไปอ้างอิงในหน้าสุดท้ายเมื่อเราทำรายงานเสร็จ นั่นก็ คือ บรรณานุกรรมนั่นเอง การอ้างอิงทางบรรณานุกรม หมายถึง รายการเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่ผู้ผลิตผลงานทางวิชาการใช้อ้างอิงในเอกสารผลงานของตน การแสดงรายการทางบรรณานุกรมไว้ที่ผลงานของท่านจึงนับเป็นการให้ความเคารพผลงานทางปัญญาที่ผู้อื่นได้แสดงไว้ อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการแสดงที่มาที่ไปขององค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย การสร้างบรรณานุกรม

1. การจัดการแหล่งข้อมูลอ้างอิง จะต้องนำเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งที่มาไปจัดการอ้างอิงให้เสร็จสมบูรณ์เสียก่อน จึงสามารถเรียกใช้งานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เริ่มต้นโดยการจัดการแหล่งข้อมูลอ้างอิง

โดยไปที่ References เลือกคำสั่ง Manage Sources เพิ่มรายละเอียด ตามประเภทของข้อมูลที่นำมาอ้างอิง เช่น เว็บไซต์ หนังสือ หรือวารสาร และจัดการรายละเอียดโดยกรอกข้อมูลตามประเภท ตัวอย่าง ถ้าเป็นหนังสือก็จะมีรายละเอียด ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์

2. การสร้างบรรณานุกรม จะเป็นการนำข้อมูลที่กรอกไปแสดงในบรรณานุกรม

โดยคลิกเลือก REFERENCES ในกลุ่มคำสั่ง Citation & Bibliography คลิกคำสั่ง Bibliography

เพียงเท่านี้ก็จะได้บรรณานุกรมออกมาแล้ว ไม่ต้องพิมพ์ ไม่ต้องจัดรูปแบบ ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ไว้คราวหน้าผมจะมีเทคนิคดีๆ อะไรมาฝากอีก คอยติดตามกันนะครับ แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ
Share this Post