จัดรูปแบบวันที่แบบง่ายๆ ด้วย Excel


ปัญหาเกี่ยวกับจัดรูปแบบวันที่ เป็นปัญหาที่คนใช้งาน Excel พบเจอมากที่สุด คือ พิมพ์วันที่ แล้วจัดรูปแบบไม่ได้ เปลี่ยนได้เฉพาะบางข้อมูล นำไปคำนวณไม่ได้ ส่วนมากเกิดจากการพิมพ์วันที่ผิดรูปแบบ เช่น พิมพ์ วัน เดือน ปี สลับตำแหน่งกัน หรือมีผสมทั้งปีคริสต์ศักราชและปีพุทธศักราช

รูปแบบที่ใช้ในการกำหนดวันที่จะมีอยู่ 2 แบบคือ

  1. รูปแบบ ENG ใช้สำหรับต่างประเทศที่อยู่ในโซนอเมริกา ขึ้นต้นด้วย เดือน/วันที่/ปีคริตศักราช เช่น12/25/2016 (อ่านว่า เดือน 12 วันที่ 25 ปีค.ศ. 2016)
  2. รูปแบบ THAI ใช้สำหรับประเทศไทย ขึ้นต้นด้วย วัน/เดือน/ปีคริตศักราช เช่น 25/12/2016 (อ่านว่า วันที่ 25 เดือน 12 ปี ค.ศ. 2016)

การตรวจสอบว่าเครื่องของเราใช้รูปแบบวันที่แบบไหน ทำได้ดังนี้

ใช้ฟังก์ชั่น =Today( ) ในการตรวจสอบ โดยฟังก์ชั่นนี้จะส่งผลซึ่งเป็นวันที่ปัจุบัน ตัวอย่างแรก พิมพ์เป็นรูปแบบวันที่เป็น วัน/เดือน/ปีพุทธศักราช เช่น 25/12/2559 เมื่อทำการจัดรูปแบบเซล โดยเลือกการจัดรูปแบบทั้งแบบ THAI ไทย หรือ แบบ ENG ผลลัพธ์จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า เมื่อเปลี่ยนรูปแบบแล้วมีบางเซลล์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบวันที่ได้

วิธีตั้งค่ารูปแบบวันที่ใน Control Panel

กรณี Windows 7

เลือก Control Panel เลือกคำสั่ง Clock, Language, and Region คลิกเลือก Region คลิกแท็บ Format ในช่อง Format เลือก Thai

กรณี Windows 10

คลิก Windows เลือกคำสั่ง Settings คลิกเลือก Time & Language คลิกเลือก Additional Date Time & Regional Settings คลิกเลือก Region Format ในช่อง Format เลือก Thai

การเปลี่ยนรูปแบบเป็นวันที่แบบอังกฤษ โดย เลือกเซลล์วันที่ และคลิกเม้าส์ปุ่มขวา เลือกคำสั่ง Format Cell คลิกเลือกกลุ่ม Category เป็น Date ช่อง Type ให้เลือกชนิดของ รูปแบบวันที่ เช่น 14 Mar 12 เมื่อได้วันที่ ตรงตามรูปแบบใน โปรแกรม Excel แล้วเราก็สามารถนไปคำนวนได้ เช่น ตัวอย่างหากต้องการหาวันสุดท้ายของการวางบิล 45 วัน จะครบกำหนดวันที่เท่าไหร่

วิธีทำ ให้นำวันที่ + 45 จะได้ วันครบกำหนด เช่น คลิกที่เซลล์ B2 พิมพ์ เท่ากับ คลิกที่เซลล์ A2 พิมพ์เครื่องหมาย บวก พิมพ์ เลข 45 เสร็จแล้วกด Enter จะได้วันครบกำหนดแล้วครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ เพียงแค่นี้ก็สามารถจัดการกับวันที่เพื่อจัดรูปแบบได้ถูกต้องและสามารถนำไปคำนวณได้ด้วย แล้วพบกับเทคนิคดีๆ แบบนี้ในครั้งหน้า สวัสดีครับ
Share this Post