• Digital Literacy

  การจัดการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล
  เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
  ด้วย IC3 Digital Literacy Certification
 • Digital Literacy

  การจัดการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล
  เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
  ด้วย IC3 Digital Literacy Certification
 • Digital Literacy

  การจัดการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล
  เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
  ด้วย IC3 Digital Literacy Certification

ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการ HIPPS

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการครั้งแรก

(1) เลือกรูปแบบการสอบ เครื่องมือเตรียมพร้อมก่อนสอบ

อ่านรายละเอียดได้ที่หน้า “ลงทะเบียน”

(2) กรอกข้อมูลลงทะเบียน ระบุวันและเวลาสอบที่ต้องการ
(3) ชำระค่าธรรมเนียมตามระดับการสอบ และเครื่องมือเตรียมพร้อมก่อนสอบที่เลือก

ตัวอย่าง 1 : สมัครทดสอบระดับที่ 2 + สั่งซื้อ E-Learning + สั่งซื้อหนังสือ IC3
รวมที่ต้องชำระ 1,000 + 1,070 + 250 = 2,320 บาท

ตัวอย่าง 2 : สมัครอบรมพร้อมสอบ (อบรม 2 วัน + หนังสือ IC3 + สอบ 2 โปรแกรม)
รวมที่ต้องชำระ = 3,210 บาท

ท่านสามารถชำระโดยโอนเงินผ่านบัญชี บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

 • ธนาคารกรุงเทพ (บัญชีออมทรัพย์) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี 151-4-12144-9
 • ธนาคารกสิกรไทย (บัญชีออมทรัพย์) สาขาสาทร เลขที่บัญชี 038-2-81322-7
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์) สาขาเจริญนคร เลขที่บัญชี 024-2–64213-9

**กรุณาดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จก่อนวันทดสอบอย่างน้อย 2 วันทำการ**

(4) แนบหลักฐานการชำระเข้าระบบ ได้ที่หน้า “แนบหลักฐานการชำระเงิน”
(5) เมื่อถึงวันทดสอบ กรุณาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ

สอบที่ศูนย์ ARIT : มาถึงล่วงหน้าอย่างน้อย 10 นาที
สอบ Exam From Home : เข้าร่วม Zoom Meeting ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 นาที

การสอบซ่อม (Retake)

ผู้สอบสามารถชำระค่าทดสอบ โปรแกรมละ 300 บาท และดำเนินการ ส่งอีเมล มาที่ [email protected] หรือ [email protected] พร้อมแนบข้อมูลดังนี้

 • หลักฐานการชำระค่าสอบซ่อม
 • ระบุชื่อนามสกุล
 • ระบุโปรแกรมที่ต้องการทดสอบ
 • ระบุวัน-เวลาที่ต้องการทดสอบ
 • ระบุสถานที่ทดสอบ (ศูนย์ ARIT , Exam from Home)

**กรุณาดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จก่อนวันทดสอบอย่างน้อย 2 วันทำการ**