รูปแบบการสอบ


Regular
Exam from Home
Regular คือรูปแบบการสอบปกติ ผู้สอบต้องเดินทางมาสอบที่ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
Exam from Home คือรูปแบบการสอบออนไลน์ ผู้สอบสามารถสอบได้ที่บ้าน ในวันละเวลาที่ลงทะเบียนสอบ

ข้อมูลผู้สมัครเงื่อนไข

 1. สิทธิการรับวีดีโอติวฟรี สำหรับผู้ซื้อข้อสอบในราคาปกติ โดยเลือกรับวีดีโอติวฟรีก่อนสอบในรายวิชาที่เลือกสอบประกอบด้วย
  • IC3 Digital Literacy Certification (IC3) ราคาโมดูลละ 1,000 บาท
  • Microsoft Office Specialist (MOS) ราคา 1,600 บาท
  • Adobe Certified Associate (ACA) ราคา 1,600 บาท
  • Microsoft Technology Associate (MTA) ราคา 1,600 บาท
  หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และเริ่มใช้สิทธิสอบ และรับชมวีดีโอได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
 3. ผู้สอบจะได้รับ Code สำหรับเข้ารับชมวีดีโอ หลังจากที่ได้ทำการลงทะเบียนสอบ และชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ
 1. ระบุวันเวลาที่ต้องการทดสอบได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563
 2. ทดสอบได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.
 3. ไม่สามารถใช้สิทธิสอบได้ในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 4. ผู้สอบนัดวัน เวลาสอบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
 5. ทางบริษัท ได้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าสอบในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด
  • มีจุดให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อ บริเวณ ทางเข้า-ออกอาคาร หน้าลิฟต์ และก่อนเข้าห้องอบรม และห้องสอบ
  • มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าอาคาร สำหรับบุคคลทั่วไป และตรวจซ้ำก่อนเข้าใช้บริการห้องอบรม และห้องสอบ
  • ทำความสะอาดสถานที่ อาทิ บริเวณห้องอบรม ห้องสอบ มือจับประตู พื้น โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
  • ตรวจคัดกรองพนักงานที่ให้บริการ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน

เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กำหนด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-610-3095

ยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูล

ข้าพเจ้า ยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนครั้งนี้ไปใช้ เพื่อติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผ่านทางอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ จัดทำการตลาด รวมถึงการจัดส่งโฆษณากิจกรรม และโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการให้บริการตามที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ลงทะเบียนมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อสอบถาม สำรวจความคิดเห็น และประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาบริการ

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ ซึ่งผู้ลงทะเบียนมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อบริษัทผ่านช่องทางอีเมล [email protected]

Share this Post

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media