รูปแบบการสอบ


Regular
Exam from Home
Regular คือรูปแบบการสอบปกติ ผู้สอบต้องเดินทางมาสอบที่ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
Exam from Home คือรูปแบบการสอบออนไลน์ ผู้สอบสามารถสอบได้ที่บ้าน ในวันละเวลาที่ลงทะเบียนสอบ หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่นอกเขตกรุงเทพ และปริมณฑลเท่านั้น

ข้อมูลผู้สมัครเงื่อนไข

 1. ราคาข้อสอบลด 50% จากราคาปกติ (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • Microsoft Office Specialist (MOS) (ราคาปกติ 1,600 บาท)
  • Microsoft Technology Associate (MTA) (ราคาปกติ 1,600 บาท)
  • Microsoft Certified Educator (MCE) (ราคาปกติ 1,900 บาท)
 2. สิทธิในการสอบซ่อมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในรายวิชาเดิมที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเท่านั้น
 3. ผู้สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในครั้งแรก ไม่สามารถขอใช้สิทธิการสอบซ่อมในโปรแกรม หรือรายวิชาอื่นๆ ได้
 4. ใช้สิทธิสอบได้ที่ศูนย์สอบของบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้เท่านั้น
 5. เงื่อนไขการสอบซ่อม เป็นไปตามข้อกำหนดจากต่างประเทศ
  Retake Policies
  Product After Fail 1st After Fail 2nd
  Microsoft Office Specialist (MOS) 24 hr. 2 Day ( 48 hr.)
  Microsoft Technology Associate (MTA) 24 hr. 7 Days (168 hr.)
  Microsoft Certified Educator (MCE) 24 hr. 7 Days (168 hr.)
  ** กรณีต้องการสอบโปรแกรมเดิมในครั้งที่ 3 รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ และเว้นระยะเวลาการสอบตามตาราง
หมายเหตุ
 1. ผู้สอบนัดวัน เวลาสอบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
 2. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ทางบริษัท ได้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าสอบในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด
  • มีจุดให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อ บริเวณ ทางเข้า-ออกอาคาร หน้าลิฟต์ และก่อนเข้าห้องอบรม และห้องสอบ
  • มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าอาคาร สำหรับบุคคลทั่วไป และตรวจซ้ำก่อนเข้าใช้บริการห้องอบรม และห้องสอบ
  • ทำความสะอาดสถานที่ อาทิ บริเวณห้องอบรม ห้องสอบ มือจับประตู พื้น โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
  • ตรวจคัดกรองพนักงานที่ให้บริการ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน

สนใจสอบถามข้อมูลโทร 02-610-3095

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media