Unity Certified User Certification

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในแต่ละวันนี้ ทุกคนใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์หลายชั่วโมงต่อวันแต่มีใครเคยสงสัยมั๊ยว่า เบื้องหลังของแพลตฟอร์ม หรือแอพพลิเคชั่นออนไลน์ต่างๆ ที่เราใช้อยู่นั้น เกิดขึ้นให้เราใช้ด้วยโปรแกรมอะไร? คนที่สามารถครีเอทคอนเทนต์เก๋ๆ น่าสนใจ เป็นผู้นำโลกได้นั้น ต้องมีความรู้เรื่องอะไร?

Unity ผู้นำแพลตฟอร์มการสร้างเนื้อหาระดับโลกที่องค์กรที่มีชื่อเสียงทั่วโลกใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะการทำแพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์ “Unity Certified” จะเป็นตัวช่วยการันตีให้คุณเป็นคนที่ทุกองค์กรเปิดรับเข้าทำงาน เป็นทักษะไอทีที่ทุกอุตสาหกรรมต้องการในยุคที่เทคโนโลยีเดินหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งการเรียนรู้การนำเสนอแบบเสมือนจริง ด้วยการใช้เทคนิค AR/VR, 3D, 2D เป็นทางช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้โดดเด่นและก้าวไกลกว่าคู่แข่งขันถ้าคุณเรียนรู้ ฝึกฝน และการันตีทักษะ ให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการในตลาดจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานยุคดิจิทัลให้กับคุณ

ประกอบไปด้วย 3 โปรแกรมการทดสอบ

Unity Certified User: Programmer คือ ใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมภาษา C# ร่วมกับการใช้งานโปรแกรม Unity เพื่อสร้างเกมแบบอินเตอร์แอคทีฟ (Game interactive) ในลักษณะ 2D, 3D และเกมลักษณะ VR (Virtual Reality), AR (Augmented reality)

Unity Certified User: VR Developer คือ ใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้พื้นฐาน ทางด้าน VR การสอบใบรับรอง Unity Certified User VR Developer จะทดสอบความสามารถของผู้สมัครว่ามีความรู้ และประสบการณ์ ในการสร้าง VR และโปรแกรมภายในซอฟต์แวร์ Unity

Unity Certified User: Artist คือ ใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้พื้นฐาน ด้านการออกแบบ และวัดความรู้พื้นฐาน ทางด้านการมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะดิจิทัล บนพื้นฐานการสร้างงานในลักษณะ 2D, 3D ผ่านการใช้ Software Unity เพื่อสร้างการโต้ตอบในเกม

โปรแกรมการสอบ

Unity Certified User: Programmer
Unity Certified User:
Programmer
Exam objectives
Unity Certified User: VR Developer
Unity Certified User:
VR Developer
Exam objectives
Unity Certified User: Artist
Unity Certified User:
Artist
Exam objectives

ค่าธรรมเนียมการสอบ

ราคา 2,200 บาท ต่อการสอบ 1 ครั้ง ต่อ 1 วิชา

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Register Now