IT Specialist Certification (ITS)

“Information Technology Specialist” หรือ IT Specialist (ITS) ประกาศนียบัตรรับรองทักษะ IT Specialist เป็นใบประกาศที่ใช้วัดระดับความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเป้าไปที่ผู้สมัครที่กำลังพิจารณาหรือเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางสู่อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คนทำงานด้านไอที หรือนักศึกษาจบใหม่ ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเดินทางในสายอาชีพด้านไอที หรือต้องการย้ายสายงานมาทำงานในสายไอที เพราะประกาศนียบัตรใบนี้จะเป็นเหมือนเครื่องการันตีว่าเรานั้นมีความรู้ครอบคลุมพื้นฐานไอทีเฉพาะด้าน และพร้อมที่จะพัฒนาความรู้สู่ระดับสูงต่อไป

ลักษณะการสอบ

  • จำนวนคำถาม: 40 ข้อ
  • ระยะเวลาในการทำข้อสอบ: 50 นาที
  • เกณฑ์การสอบผ่าน 700 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 1000)
  • โจทย์คำถามเป็นภาษาอังกฤษ
  • สอบผ่านระบบเฉพาะจาก Certiport

รูปแบบการทำข้อสอบ

ค่าธรรมเนียมการสอบ

ราคา 2,200 บาท ต่อการสอบ 1 ครั้ง ต่อ 1 วิชา

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Register Now

หลักสูตรแนะนำ

Card image cap
Python (อบรมพร้อมสอบ)

ภาษา Python เป็นภาษาที่โปรแกรมระดับสูง สามารถเรียนรู้ และใช้งานได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม

Read More
Card image cap
Networking (อบรมพร้อมสอบ)

ระบบเครือข่าย (Network) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการดาเนินธุรกิจ ดังนั้นภายในองค์กรจึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

Read More
Card image cap
Network Security (อบรมพร้อมสอบ)

หลักสูตรด้านความปลอดภัยระบบเครือข่าย ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่องหลักการพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

Read More
Card image cap
HTML5 Application Development (อบรมพร้อมสอบ)

หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับได้กับ ทุกระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, Apple, Android เนื้อหาปูพื้นตั้งแต่โครงสร้างของภาษา HTML5

Read More
Card image cap
HTML and CSS (อบรมพร้อมสอบ)

หลักสูตรสำหรับการสอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันในระดับเริ่มต้น ที่มีทักษะความสามารถในการสร้างโค้ดที่เป็นโครงสร้างข้อมูลเว็บเพจ หรือองค์ประกอบของ HTML Document และ ออกแบบตกแต่งเว็บให้สวยงามด้วยโค้ด CSS ที่ถูกต้อง

Read More
Card image cap
JavaScript (อบรมพร้อมสอบ)

จาวาสคริปต์ (JavaScript) เป็นภาษาสคริปต์ ทีมีลักษณะการเขียนแบบโพรโทไทป์ (Prototyped-based Programming) ส่วนมากใช้ในหน้ำเว็บเพื่อประมวลผลข้อมูลที่ฝั่งของผู้ใช้งาน แต่ก็ยังมีใช้เพื่อเพิ่มเติมความสามารถในการเขียนสคริปต์โดยฝังอยู่ในโปรแกรมอื่น ๆ

Read More
Card image cap
Device Configuration and Management (อบรมพร้อมสอบ)

หลักสูตรการบริหารจัดการและการตั้งค่าให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Device Configuration and Management) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการติดตั้งและตั้งค่าระบบปฏิบัติการวินโดวส์ การจัดการอุปกรณ์ต่อพ่วง การจัดการ แอปพลิเคชัน การจัดการข้อมูล การตั้งค่าความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Read More
Card image cap
Artificial Intelligence (อบรมพร้อมสอบ)

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) เป็นศาสตร์แห่งเทคโนโลยีที่จะสร้างความฉลาดให้กับคอมพิวเตอร์เทียบเท่ากับความฉลาดของมนุษย์ ซึ่งปัจจุบัน AI ได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของเรามากขึ้น

Read More
Card image cap
Data Analytics (อบรมพร้อมสอบ)

เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาตามมาตรฐานสากล ที่ประกอบด้วย วิธีการจัดการวิเคราะห์และสื่อสารผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ

Read More
Card image cap
Computational Thinking (อบรมพร้อมสอบ)

หลักสูตร เรียนรู้แนวคิดเชิงคํานวณตามมาตรฐานสากล IT Specialist: Computational Thinking เป็นจุดเริ่มต้น สําหรับผู้ที่ต้องการศึกษาศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) โดยเริ่มต้นจากหัวข้อต่าง ๆ ที่ควรรู้ เช่น ระบบพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ จนนําไปสู่หัวข้อที่เป็นนามธรรมมากขึ้น

Read More
Card image cap
Cloud Computing (อบรมพร้อมสอบ)

เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) ในปัจจุบันนับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นภายในองค์กรจึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการระบบคลาวด์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

Read More
Card image cap
Cyber Security (อบรมพร้อมสอบ)

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมไปถึงเครือข่ายโซเชียลต่าง ๆ มีบทบาทอย่างมากใน ชีวิตประจำวันของคนยุคปัจจุบัน ขณะเดียวกันพบว่าปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็ได้ทวีความเข้มข้น และมีความรุนแรง มากขึ้นตามลำดับ ซึ่งภัยคุกคามไซเบอร์มีผลกระทบทั้งระดับชาติ ระดับองค์กร องค์กรจึงต้องพัฒนากำลังคนเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการปกป้ององค์กรให้ปลอดภัยจากภัยไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

Read More
Card image cap
Software Development (อบรมพร้อมสอบ)

การพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ปัจจุบันมีการใช้งานในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Desktop, Tablet, PC, TV และยัง แตกย่อยไปในแต่ละระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น MacOS, Windows, iOS, Android ยกตัวอย่างแอพพลิเคชั่น หรือ Software

Read More

บทความที่เกี่ยวข้อง

Card image cap
รีวิวสอบเซอร์ IT Specialist : Cybersecurity

ในบทความนี้เราจะพาไปรู้จักกับ Cert. ที่อยู่ในหมวด Infrastructure คือ IT Specialist : Cyber Security เพราะเวลานี้ คงจะไม่มีอะไร Hot!!! ไปกว่าสาย Cybersecurity อีกแล้ว

Read More
Card image cap
ทำความรู้จัก Cert. ใหม่แห่งวงการไอที (ITS : IT Specialist)

เป็นที่ทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทักษะด้าน Cloud Computing, Big Data , Security , Python, Networking และ Artificial Intelligence

Read More
Card image cap
9 Certificate ที่สายซับฯ ควรมีไว้อัปเกรดเป็น Super IT Support

เป็นที่รู้กันดีว่าเหล่าสายซับ หรือ IT Support นั้น หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบล้วนมากมายจิปาถะ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานในหลาย ๆ เรื่อง

Read More
Card image cap
ทำไมสาย IT ต้องมี Cert.

“Cert. คืออะไร” “ทำไมต้องสอบ Cert.” “ไม่มี Cert. แล้วทำงานไม่ได้เหรอ”

Read More
Card image cap
ส่องรายได้สาย IT ย้ายสายอาชีพตอนนี้ยังทันอยู่ไหม

เรากำลังมีชีวิตอยู่ใน “ยุคสมัยแห่งเทคโนโลยี” ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะหลายปีที่ผ่านมา และมันจะยังคงพัฒนาต่อไปอีกเรื่อย ๆ ไม่รู้จบ เพราะทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี จึงไม่แปลกที่สายงานด้านไอทีจะเป็นสายงานยอดฮิตตลอดกาล

Read More