ลงทะเบียนอบรม CompTIA

ลงทะเบียนอบรม CompTIA
หลักสูตร อบรมอย่างเดียว อบรมพร้อมสอบ
จำนวนวัน ราคา/ท่าน จำนวนวัน ราคา/ท่าน
CompTIA ITF+ 2 9,500 2 12,500
CompTIA A+ (core1 + core2) 4 20,500 4 35,500
CompTIA Cloud Essentials 3 10,500 3 12,500
CompTIA Cloud+ 3 24,500 3 39,000
CompTIA Linux+ 3 22,500 3 37,000
CompTIA Network+ 4 24,500 4 36,000
CompTIA Project+ 3 23,500 3 30,000
CompTIA Server+ 4 24,500 4 39,000
CompTIA Security+ 3 18,650 3 31,000
CompTIA CYSA+ 4 23,500 4 36,000
CompTIA Pentest+ 4 28,000 4 42,000
CompTIA CASP+ 4 32,000 4 49,000

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รูปแบบ
ข้อมูลผู้สมัคร
Facebook ARIT
Line ARIT
E-mail ข่าวสารจาก ARIT
ค้นหาจาก Google
Banner ประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์อื่น
YouTube ARIT
TikTok ARIT
ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ARIT
หมายเหตุ
 1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. สิทธิพิเศษที่จะได้รับ
  • 1 Exam Voucher
  • ระบบ LMS ฝึกฝนการสอบ
  • อาหารว่าง 2 มื้อ / วัน
 3. รูปเรียนการเรียนรู้มีทั้งแบบ Face to Face และ แบบ Virtual Class Room
 4. วันที่ และเวลาเรียน รอรับการติดต่อ เพื่อนัดหมายจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 5. ทางบริษัท ได้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าสอบในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด
  • มีจุดให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อ บริเวณ ทางเข้า-ออกอาคาร หน้าลิฟต์ และก่อนเข้าห้องอบรม และห้องสอบ
  • มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าอาคาร สำหรับบุคคลทั่วไป และตรวจซ้ำก่อนเข้าใช้บริการห้องอบรม และห้องสอบ
  • ทำความสะอาดสถานที่ อาทิ บริเวณห้องอบรม ห้องสอบ มือจับประตู พื้น โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
  • ตรวจคัดกรองพนักงานที่ให้บริการ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน

เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กำหนด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-610-3095

ยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูล

ข้าพเจ้า ยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนครั้งนี้ไปใช้ เพื่อติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผ่านทางอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ จัดทำการตลาด รวมถึงการจัดส่งโฆษณากิจกรรม และโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการให้บริการตามที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ลงทะเบียนมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อสอบถาม สำรวจความคิดเห็น และประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาบริการ

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพื่อเติมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได่ทุกเมื่อที่ Privacy Notice และกรณีที่ท่านต้องการถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่อีเมล [email protected]