CertPREP Practice Tests

CertPREP Practice Tests คือ โปรแกรมฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีความสอดคล้องกับการทดสอบจริง และได้รับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยชุด CertPREP Practice Tests เป็นเสมือนผู้ช่วยแนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เป็นเครื่องมือเรียนรู้เมนูคำสั่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่สนใจในการทดสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพทางด้านไอที เป็นเครื่องมือในการสร้างความโดดเด่นในสายอาชีพอย่างได้มาตรฐานสูงสุด

สำหรับชุดฝึกฝน CertPREP Practice Tests นั้นอ้างอิงวัตถุประสงค์ของการทดสอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานระดับสากล ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

 • Adobe Certified Professional
 • App Development with Swift Certification
 • Autodesk Certified User Certificate
 • Communication Skills for Business
 • Entrepreneurship and Small Business
 • IC3 Digital Literacy Certification
 • IC3 Spark
 • IT Specialist Certification
 • Microsoft Office Specialist
 • Microsoft Certified Fundamentals
 • Microsoft Certified Educator
 • Project Management Institute®
 • Unity Certified User Certification

ประโยชน์ของ CertPREP Practice Tests

 • ผู้ใช้งานได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ผ่านหน้าจอโปรแกรมเสมือนจริง
 • ผู้ใช้งานเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม
 • ผู้ใช้งานได้ฝึกฝนเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบใช้งานของโปรแกรมตรงตามวัตถุประสงค์
 • ผู้ใช้งานสามารถทราบผลการทดสอบของตนเองได้ภายหลังจากการสอบเสร็จสิ้น สามารถนำผลลัพธ์มาประเมิน และพัฒนาการใช้งานโปรแกรมต่อไป
 • ชุดฝึกฝนสามารถเป็นเครื่องมือใช้วัดความสามารถการทำงานในโปรแกรมต่างๆ ของผู้ใช้งาน
 • เพิ่มโอกาสในการได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพได้มากขึ้น

โปรแกรมการสอบ

ลักษณะการสอบ

Training

 • ผู้ใช้งานได้เรียนรู้ และฝึกฝนการใช้เครื่องมือต่างๆ โดยเป็นการปฏิบัติจริงกับหน้าจอโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ผู้ใช้งานสามารถฝึกฝนการใช้งานได้อย่างอิสระ ไม่มีการกำหนดเวลาระหว่างการใช้งาน
 • ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองกรณีไม่เข้าใจ หรือประสบปัญหาระหว่างการใช้งานโปรแกรม สามารถเข้าโหมดช่วยเหลือเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมที่ถูกต้อง

Testing

 • ผู้ใช้งานได้รับบททดสอบ ที่เปรียบเสมือนการจำลองการทดสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพจริง โดยอ้างอิงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโปรแกรม
 • ผู้ทำการทดสอบต้องดำเนินการทดสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ผู้ทดสอบต้องปฏิบัติตามโจทย์คำสั่งให้ถูกต้องโดยไม่มีโหมดช่วยเหลือ หรือคำแนะนำระหว่างทดสอบ เพื่อเป็นการประเมินความรู้ของผู้สอบ ก่อนเข้าสู่การสอบประกาศนียบัตรจริง
 • ผู้ทดสอบสามารถทราบผลการทดสอบได้ทันทีหลังจบการทดสอบ

สั่งซื้อ

Microsoft Office Specialist ราคา 2,200 บาท

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Contact Now

Adobe Certified Professional ราคา 2,200 บาท

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Contact Now

โปรแกรมอื่นๆ สนใจติดต่อ

Contact Now