Learnkey

Learnkey คือ ชุดแบบเรียนออนไลน์ด้วยตนเองผ่านระบบ Internet ที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ให้คุณได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านคลิปวิดีโอ ที่ศึกษาได้แบบไม่จำกัดระยะเวลา มีคำอธิบายคำศัพท์เฉพาะ ที่จะสอดแทรกไปด้วยแบบฝึกหัด ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ ที่เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ อย่างครบวงจร เมื่อเรียนแล้วอยากทดสอบตนเอง ก็มีแบบฝึกหัดไว้ให้ด้วย เป็นการรวมเอาข้อดีของการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม มาประยุกต์รวมกับการเรียนรู้สมัยใหม่ อย่างละเอียดแบบเป็นขั้นตอน

ประโยชน์ของ LearnKey

 • ไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาจาก Video Training
 • เนื้อหาครบตามวัตถุประสงค์การสอบ Certificate
 • มีคำอธิบายคำศัพท์เฉพาะในบทเรียน
 • มี Activity Report
  • Test Scores แสดงวันที่ทำแบบทดสอบเสร็จ แสดงคะแนน แสดงเปอร์เซ็นต์คะแนน และแสดงเวลาการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pre/Post-Assessment)
  • Training Time แสดงเวลาที่ใช้ในการเรียนทั้งหมด Pre, Post, Video
 • Pre/Post-Assessment สามารถเข้ามา Retake ได้
  • Test Results แสดงผลคะแนนว่าได้กี่คะแนน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ข้อไหนตอบถูกข้อไหนตอบผิด
  • Resume Review คือ การทำเข้าตอบคำถามอีกครั้ง แต่จะมี Help ช่วย (การเข้าไปตอบอีกครั้งจะไม่นำคะแนนมาคิด)
 • Help มีคำสั่งช่วยเหลือ ที่ไม่ใช่การเฉลย แต่เป็นการอธิบาย

โปรแกรมการเรียนรู้

ลักษณะการเรียนรู้

การประเมินก่อนเรียน

Pre Assessment

ส่วนนี้จะช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้พื้นฐานของพวกเขาในขณะที่แสดงให้พวกเขาในสิ่งที่หัวข้อจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติม

แนวทางการศึกษา : หลังจากนักเรียนส่งแบบประเมินก่อนเรียน พวกเขาจะเห็นรายละเอียดหัวข้อ ทางด้านขวาของหัวข้อ พวกเขาสามารถเลือกคู่มือการศึกษาที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด

วีดีโอการฝึกอบรม

Video Training

แยกตามหัวข้อและบทเรียน สามารถศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา

การประเมินหลังเรียน : เมื่อฝึกปฏิบัติเสร็จแล้ว พวกเขาสามารถทำแบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินหลังเรียนจะแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ใหม่ หลังจากผ่านการอบรมเพิ่มเติม หากพวกเขาต้องการกลับไปดูสิ่งที่พวกเขาพลาด สามารถใช้คุณลักษณะ "Resume Review" เพื่อตอบคําถามที่พลาด โดยไม่ต้องใช้เวลาในหัวข้อที่พวกเขาเข้าใจแล้ว

บัตรคำศัพท์ ถ้านักเรียนต้องการความช่วยเหลือหรือหาคำจำกัดความเพิ่ม จะมีคำอธิบายคำศัพท์ให้ใน Glossaries tab

หนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียน แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถอัปโหลดที่ LMS ใดก็ได้ ในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อให้สามารถดาวน์โหลด และแบ่งแยกตามความต้องการได้ แบ่งให้นักเรียนเป็นส่วนในแต่ละครั้ง หรือแม้แต่แผ่นงานเดียว

สั่งซื้อ

สนใจติดต่อ

Contact Now