ข้อมูลผู้สมัครรูปแบบการสอบ


Regular
Exam from Home
Regular คือรูปแบบการสอบปกติ ผู้สอบต้องเดินทางมาสอบที่ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
Exam from Home คือรูปแบบการสอบออนไลน์ ผู้สอบสามารถสอบได้ที่บ้าน ในวันละเวลาที่ลงทะเบียนสอบ

ข้อมูลการสอบสิ่งที่ได้รับ
 1. Certificate 1 Exam
 2. Retake 1 ครั้ง
 3. SkillOn 1 หลักสูตร
 4. Voucher 100 บาท

เงื่อนไขเพิ่มเติม
 1. กรุณาเลือกวันสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันนับจากวันที่สมัคร ในวันและเวลาทำการ
 2. ผู้สมัครเลือก Certificate ที่ต้องการ และชำระเงิน และในราคาปกติ
 3. รับเพิ่มสิทธิสอบซ่อมฟรี 1 ครั้ง ในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
 4. รับสิทธิ เลือกคอร์สเรียน Online SkillOn ฟรี 1 คอร์ส ใช้สิทธิเรียนฟรี เมื่อชำระเงินแล้วเข้าไปเลือกหลักสูตรที่ต้องการได้ที่ skillon.arit.co.th และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อรับสิทธิเรียน
 5. Voucher 100 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการจาก ARIT ในครั้งต่อไป อาทิ
  • Certificate 12 โปรแกรมจาก ARIT
  • คอร์สเรียน Online SkillOn
  • คอร์สเรียน แบบ Public Class
 6. Voucher 100 บาท อายุ 6 เดือน นับตั้งแต่ วันที่เจ้าหน้าที่ส่ง Voucher ให้
 7. เงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้สมัครชำระเงิน และใชสิทธิพิเศษได้ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กำหนด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-610-3095

 • ทางบริษัท ได้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าสอบในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด
  • มีจุดให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อ บริเวณ ทางเข้า-ออกอาคาร หน้าลิฟต์ และก่อนเข้าห้องอบรม และห้องสอบ
  • มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าอาคาร สำหรับบุคคลทั่วไป และตรวจซ้ำก่อนเข้าใช้บริการห้องอบรม และห้องสอบ
  • ทำความสะอาดสถานที่ อาทิ บริเวณห้องอบรม ห้องสอบ มือจับประตู พื้น โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
  • ตรวจคัดกรองพนักงานที่ให้บริการ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน

ยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูล

ข้าพเจ้า ยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนครั้งนี้ไปใช้ เพื่อติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผ่านทางอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ จัดทำการตลาด รวมถึงการจัดส่งโฆษณากิจกรรม และโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการให้บริการตามที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ลงทะเบียนมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อสอบถาม สำรวจความคิดเห็น และประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาบริการ

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ ซึ่งผู้ลงทะเบียนมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อบริษัทผ่านช่องทางอีเมล [email protected]

Share this Post

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media