กะเทาะเปลือก Excel เพื่อการทำงานขั้นเทพ

Business & Office Program

หลักสูตร กะเทาะเปลือก Excel เพื่อการทำงานขั้นเทพ

Microsoft Excel 2019 รุ่นล่าสุดที่พัฒนาและปล่อยให้ผู้ใช้งานได้เริ่มใช้งาน อย่างเป็นทางการมาพร้อมกับฟีเจอร์คำสั่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเช่น คำสั่ง 3D Models แผนภูมิแบบ Funnelแบบ 2D Map หรือฟังก์ชัน TEXTJOIN ฟังก์ชันCONCAT และฟังก์ชัน IFS เป็นต้น หลักสูตรฝึกอบรมนี้จะตอบสนอง ให้ทุกท่านได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2019 และสามารถต่อยอดพัฒนางานของตนเองได้ต่อไป

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง

อบรม 2 วัน | 9.00 น. - 16.00 น.

ระดับ Basic

ระดับความรู้ขั้นพื้นฐาน

ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง

Microsoft Excel

ราคา

6,900 บาท

เนื้อหาการอบรม

  • ความสามารถใหม่ของ Excel 2019
  • การจัดการกับข้อมูล และตาราง
  • การอ้างอิง และการคำนวณด้วยสูตรและฟังก์ชัน
  • การแทรกวัตถุ องค์ประกอบภายนอกและการจัดแสดงข้อมูล
  • การจัดการตารางข้อมูล
  • การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
  • การตั้งค่าหน้ากระดาษเพื่อการพิมพ์ ข้อคิดเห็นและบันทึกย่อ
  • การใช้เอกสารร่วมกัน
Download Course Outline