สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลด้วย Google App

Business & Office Program

หลักสูตร สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลด้วย Google App

การสร้างแบบฟอร์มหรือสร้างแบบสำรวจด้วย Google Forms สามารถกำหนดรูปแบบได้เองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และรวบรวมข้อมูลบน Google Sheets เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลแบบเรียวไทม์ และกำหนดการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ อีกทั้งจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาว์ที่มีความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

อบรม 1 วัน | 9.00 น. - 16.00 น.

ระดับ Basic

ระดับความรู้ขั้นพื้นฐาน


ราคา

4,500 บาท

ตารางอบรม

Onsite Online Hybrid Confirm

13 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนรอบนี้

เนื้อหาการอบรม

 • การสร้างฟอร์มบน Google Form
 • การสร้างข้อคำถามรูปแบบต่าง ๆ บนฟอร์ม
 • การสร้างและตัดเกรดแบบทดสอบด้วย Google Forms
 • การปรับเปลี่ยน Theme หรือแบบอักษรบนฟอร์ม
 • การแชร์แบบฟอร์มให้กับผู้อื่น
 • การกำหนดค่าแบบฟอร์มสำหรับทำงานร่วมกัน
 • การเลือกตำแหน่งบันทึกผลคำตอบของแบบฟอร์ม
 • การแสดงผลลัพธิ์แบบ Realtime
 • add-on ช่วยให้การกำหนดระยะเวลาทำแบบทดสอบง่ายขึ้น
 • สร้าง chatbots บนฟอร์มสำหรับสนทนาส่วนบุคคล
 • ตั้งค่าการส่งเมลยืนยันให้กับผู้กรอกแบบฟอร์ม
 • รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์บนมือถือเมื่อมีการส่งแบบฟอร์มใหม่
 • เตรียมเอกสารฟรีสำหรับแบบฟอร์มผู้ตอบหลังจากส่งแบบฟอร์มเรียบร้อย
Download Course Outline

ตารางอบรม

Onsite Online Hybrid Confirm

13 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนรอบนี้