เก็บรวบรวมและสรุปข้อมูลด้วย Forms และ Looker Studio

Business & Office Program

หลักสูตร เก็บรวบรวมและสรุปข้อมูลด้วย Forms และ Looker Studio

การทำแบบสอบถาม แบบสำรวจ การลงทะเบียน รวมถึงข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ตในรูปแบบฟอร์ม โดยอัตโนมัติ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วเมื่อใช้ บริการของ Google Forms โดยสามารถส่งถึง ผู้รับได้หลายช่องทาง เช่น ส่งลิงก์ หรือแนบลิงก์ ไปพร้อมอีเมล และสามารถสร้างเป็น QR Code เพื่อนำไปใช้งานได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารส่งข้อมูล ไปยัง Looker Studio เพื่อพาผลลัพธ์จาก การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นต่อไป

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

อบรม 1 วัน | 9.00 น. - 16.00 น.

ระดับ Entry Level

ระดับความรู้เริ่มต้น


ราคา

3,900 บาท

เนื้อหาการอบรม

 • รู้จักกับ Google Forms
 • ประเภทของแบบฟอร์ม
 • ชนิดของแนวคำตอบ
 • การสร้างแบบสอบถาม
  • การสร้างส่วนหัวข้อแบบฟอร์ม
  • การสร้างคำถามโดยการสร้างเอง
  • การสร้างคำถามโดยการนำเข้าจากฟอร์มอื่น
  • การตั้งค่า และการดูตัวอย่าง
  • การแชร์แบบฟอร์ม
  • การผลลัพธ์การตอบกลับ และการวิเคราะห์
  • การนำข้อมูลออกมาใช้งาน
Download Course Outline