จัดรูปแบบการเรียนการสอนด้วย Google App

Business & Office Program

หลักสูตร จัดรูปแบบการเรียนการสอนด้วย Google App

Google App หรือ Google Workspace เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันทุกรูปแบบ ทำให้ทราบข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรยืดหยุ่น และสร้างสรรค์การทำงานในองค์กรให้รวดเร็วทันความต้องการได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเป็นการผสานแอปพลเคชันด้วย Gmail, Google Calendar, Google Drive, Docs, Sheets, Slides, Form, Google meet, Google Sites อีกทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาว์ที่มีความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง

อบรม 2 วัน | 9.00 น. - 16.00 น.

ระดับ Basic

ระดับความรู้ขั้นพื้นฐาน


ราคา

6,900 บาท

ตารางอบรม

Onsite Online Hybrid Confirm

6-7 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนรอบนี้

เนื้อหาการอบรม

 • ลักษณะของรูปแบบการเรียนการสอน
 • เทคโนโลยีที่ช่วยสำหรับการทำงานร่วมกัน
 • การใช้งาน Gmail
  • สร้าง Template gmail
  • สร้าง Signature mail
  • จัดกลุ่มรายการเมลอย่างเป็นระเบียบ
 • การใช้งาน Google Calendar
  • สร้างตารางนัดหมาย
  • ปรับการแจ้งเตือนตารางนัดหมาย
  • ตั้งค่าการใช้งานร่วมกับ Google meet
 • การจัดระเบียบเอกสารบน Google Drive
  • การตั้งค่า Theme ใน Google Drive
  • จัดระเบียบ และค้นหาเอกสาร
  • จัดการไฟล์ในพื้นที่เก็บข้อมูล Google Drive
  • ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร
  • กำหนดรูปแบบการแชร์ไฟล์บน Google Drive
 • การสร้างเอกสารบน Google Docs
  • การสร้างเอกสารจาก Template
  • การจัดรูปแบบเอกสาร
  • ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์บนย่อหน้า และแบบอักษร
  • การใช้งาน Link, Bookmark, Section, Page Break
  • การใช้งาน Header & Footer, Page Number
  • การจัดการกับรายการวัตถุต่าง ๆ บนเอกสาร
  • การตรวจสอบเอกสาร และแชร์ไฟล์เอกสาร
 • การสร้างเอกสารบน Google Sheets
  • การปรับแต่งรูปแบบ Spreadsheet
  • แก้ไข และจัดรูปแบบในเซลล์
  • เพิ่ม หรือย้ายคอลัมน์ และเซลล์
  • การตรึง หรือผสานแถว และคอลัมน์
  • ป้องกัน ซ่อน และแก้ไขแผ่นงาน
  • จัดรูปแบบตัวเลขใน Spreadsheet
  • เพิ่มรูปภาพใน Spreadsheet
  • จัดเรียงข้อมูล และจัดรูปแบบข้อมูลแบบมีเงื่อนไข
  • จัดเรียง และการกรองข้อมูล
  • การจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไข
  • จัดการรายการข้อมูลที่ซ้ำออก
  • การสร้าง และแก้ไขแผนภูมิ
  • กำหนดช่วงข้อมูลเพื่อสร้างแผนภูมิ
  • ประเภทแผนภูมิ
  • เพิ่มป่ายข้อมูล หรือแก้ไขส่วนประกอบของแผนภูมิ
  • การทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยตั้งค่าการแชร์ Spreadsheet
 • การสร้างเอกสารบน Google Slides
  • ปรับรูปแบบ Theme, background, layout ใน Google Slides
  • ปรับแต่งรูปแบบสไลด์
  • แทรกรูปร่าง รูปภาพ และวัตถุต่าง ๆ บน Google Slides
  • การใช้งาน Header & Footer, Page Number
  • ตรวจสอบตัวสะกด และไวยากรณ์บนงานนำเสนอ
  • พิมพ์ เผยแพร่ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษ
 • การสร้างเอกสารบน Google Form
  • การสร้างฟอร์ม
  • การสร้างข้อคำถามรูปแบบต่าง ๆ บนฟอร์ม
  • การปรับเปลี่ยน Theme หรือแบบอักษรบนฟอร์ม
  • การแชร์แบบฟอร์มให้กับผู้อื่น
  • การแสดงผลลัพธิ์แบบ Realtime
 • การใช้งาน Google meet
  • การใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับ Google Meet
  • การค่า Meet เพื่อช่วยในการทำงานร่วมกันง่ายขึ้น
  • การกำหนดค่าเอกสารสำหรับใช้งานระหว่าง Meeting
 • การจัดรูปแบบเอกสารบน Google Sites
  • การสร้างหน้าเว็บเพจด้วย Google Sites
  • การปรับแต่งหน้าเพจในลักษณะ Layout ต่าง ๆ
  • การเชื่อมโยงหน้าเพจด้วยปุ่มเมนู
  • การเพิ่มเนื้อหา และแทรกวัตถุต่าง ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ
  • การปรับแต่งเนื้อหาบนเว็บเพจ
  • กำหนดการเข้าถึงเนื้อหาบน Google Sites สำหรับการเผยแพร่หน้าเว็บเพจ
Download Course Outline

ตารางอบรม

Onsite Online Hybrid Confirm

6-7 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนรอบนี้