จัดการกับข้อมูลสำหรับสรุปรายงานด้วย Google Sheet

Business & Office Program

หลักสูตร จัดการกับข้อมูลสำหรับสรุปรายงานด้วย Google Sheet

Google Sheets ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันแบบ Real Time ใช้ฟังก์ชัน และตัวเลือกการจัดรูปแบบเพื่อสร้าง และแก้ไขข้อมูลบน Spreadsheet ทั้งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิ และตัวกรอง จัดการรายงาน สร้างแผนโครงการ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ระยะเวลา 4 ชั่วโมง

อบรม ครึ่ง วัน | 9.00 น. - 12.00 น.

ระดับ Entry Level

ระดับความรู้เริ่มต้น


ราคา

3,900 บาท

ตารางอบรม

Onsite Online Hybrid Confirm

19 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนรอบนี้

เนื้อหาการอบรม

 • เริ่มต้นใช้งาน Google Sheets
  • แนะนำ Google Sheets
  • การสร้าง เรียกดู และดาวน์โหลดไฟล์
  • สร้างไฟล์จาก Templates
  • การนำเข้าชุดข้อมูล
 • แก้ไข และจัดรูปแบบ Spreadsheet
  • แก้ไข และจัดรูปแบบในเซลล์
  • เพิ่ม หรือย้ายคอลัมน์ และเซลล์
  • การตรึง หรือผสานแถว และคอลัมน์
  • ป้องกัน ซ่อน และแก้ไขแผ่นงาน
  • จัดรูปแบบตัวเลขใน Spreadsheet
  • เพิ่มรูปภาพใน Spreadsheet
  • การใช้เครื่องมือ Drawing
 • การใช้ฟังก์ชัน และสูตร
  • ฟังก์ชันสำคัญทางสถิติ
  • ฟังก์ชันสำคัญสำคัญการค้นหา
  • ฟังก์ชันสำคัญสำหรับววันที่และเวลา
  • ฟังก์ชันสำคัญทางคณิตศาสตร์
 • การทำงานกับข้อมูล
  • การกำหนดช่วงเซลล์
  • การอ้างอิงข้อมูลจากแผ่นงานอื่น
  • การกำหนดตาราง Pivot
 • จัดเรียงข้อมูล และจัดรูปแบบข้อมูลแบบมีเงื่อนไข
  • จัดเรียง และการกรองข้อมูล
  • การจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไข
  • จัดการรายการข้อมูลที่ซ้ำออก
 • การสร้าง และแก้ไขแผนภูมิ
  • กำหนดช่วงข้อมูลเพื่อสร้างแผนภูมิ
  • ประเภทแผนภูมิ
  • เพิ่มป่ายข้อมูล หรือแก้ไขส่วนประกอบของแผนภูมิ
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 • การตั้งค่าการพิมพ์
 • เรียกใช้งาน Add-ons จาก Extensions
 • การทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยตั้งค่าการแชร์ Spreadsheet
Download Course Outline

ตารางอบรม

Onsite Online Hybrid Confirm

19 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนรอบนี้