การจัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs

Business & Office Program

หลักสูตร การจัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs

สร้าง แก้ไข แชร์ และพิมพ์เอกสารได้ ด้วย Google Docs สามารถใช้ Template สำหรับสร้างเอกสารของที่ทำงาน เอกสาร ของโรงเรียน หรือเอกสารส่วนตัว อีกทั้ง ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับผู้อื่นที่ต้องการบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต ด้วยบัญชีของ Google

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

อบรม 1 วัน | 9.00 น. - 16.00 น.

ระดับ Entry Level

ระดับความรู้เริ่มต้น


ราคา

3,900 บาท

ตารางอบรม

Onsite Online Hybrid Confirm

10-11 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนรอบนี้

เนื้อหาการอบรม

 • เริ่มต้นใช้งาน Google Docs
  • แนะนำ Google Docs
  • การสร้าง เรียกดู หรือดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฟังก์ชันใหม่ใน Google Docs
 • สร้างและแก้ไขเอกสาร
  • การสร้างเอกสารจาก Template
  • การจัดการข้อความ และรูปภาพ
  • ลบเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอ
  • การทำงานกับตารางบน Google Docs
 • ทำงานร่วมกันในเอกสาร
  • แชร์เอกสารจาก Google Drive
  • แนะนำการแก้ไขเอกสาร
  • เรียกดูรายละเอียดการแก้ไขในไฟล์
  • ใส่ข้อเสนอแนะ และรายการการทำงาน
 • จัดรูปแบบเอกสาร
  • ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์บนย่อหน้า และแบบอักษร
  • การใช้งาน Link, Bookmark, Section, Page Break
  • การใช้งาน Header & Footer, Page Number
  • การใช้งาน Table of Contents
  • ปรับเค้าโครงเอกสาร แสดงเส้นขอบ และไม้บรรทัดบนเอกสาร
 • แทรกรายการวัตถุต่าง ๆ
  • เพิ่มรายการด้วย @menu
  • สร้าง และแก้ไขวัตถุด้วย Drawings
  • การแทรกรูปภาพ และวิดีโอ
  • การแทรกอักขระพิเศษ
  • แผนภูมิ ตาราง และสไลด์บน Google Docs
  • ใช้ Google Keep บนเอกสาร
  • ใช้งานฟังก์ชันสมการต่าง ๆ
  • การใช้งานอ้างอิง และบรรณานุกรม
  • การเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้สร้าง แก้ไขวันที่ และกิจกรรมต่าง ๆ ในเอกสาร
 • พิมพ์ เผยแพร่ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษ
  • ปรับเปลี่ยนมุมมองเอกสาร
  • ตั้งค่าการพิมพ์ และเปลี่ยนการตั้งค่าเอกสาร
  • การใช้งาน Themes
 • ตรวจสอบตัวสะกด และใช้งานแป้นพิมพ์ลัด
  • ตรวจสอบตัวสะกด และไวยากรณ์บนเอกสาร
  • การใช้งานคำสั่งค้นหาและแทนที่
  • การพิมพ์ข้อความด้วยเสียง
  • การใช้งานแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Google Docs
Download Course Outline

ตารางอบรม

Onsite Online Hybrid Confirm

10-11 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนรอบนี้