การสร้างงานนำเสนอด้วย Google Slides

Business & Office Program

หลักสูตร การสร้างงานนำเสนอด้วย Google Slides

Google Sheets ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันแบบ Real Time ใช้ฟังก์ชัน และตัวเลือกการจัดรูปแบบเพื่อสร้าง และแก้ไขข้อมูลบน Spreadsheet ทั้งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิ และตัวกรอง จัดการรายงาน สร้างแผนโครงการ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

อบรม 1 วัน | 9.00 น. - 16.00 น.

ระดับ Entry Level

ระดับความรู้เริ่มต้น


ราคา

3,900 บาท

เนื้อหาการอบรม

 • เริ่มต้นใช้งาน Google Slides
  • แนะนำ Google Slides
  • การสร้าง เรียกดู หรือดาวน์โหลดเอกสาร
  • การสร้างเอกสารจาก Template
  • ปรับรูปแบบ Theme, background, layout ใน Google Slides
 • แก้ไขและปรับแต่งสไลด์
  • เพิ่ม ลบ และจัดระเบียบสไลด์
  • เปลี่ยนขนาดของสไลด์
  • แนะนำการแก้ไขเอกสาร
  • เรียกดูรายละเอียดการแก้ไขในไฟล์
  • ใส่ข้อเสนอแนะ และรายการการทำงาน
 • แทรกรูปร่าง รูปภาพ และวัตถุต่าง ๆ บน Google Slides
  • แทรกรูปภาพ และวิดีโอ
  • ครอบตัด และปรับเปลี่ยนรูปภาพ
  • เพิ่ม และปรับแต่งตาราง
  • เพิ่มแผนภูมิ และปรับแต่งแผนภูมิ
  • สร้าง และแก้ไขวัตถุด้วย Drawings
  • การแทรกอักขระพิเศษ
  • การใช้งาน Link, Section
  • การใช้งาน Header & Footer, Page Number
  • แสดงเส้นขอบ และไม้บรรทัดบนเอกสาร
  • ใช้ Google Keep บนเอกสาร
 • พิมพ์ เผยแพร่ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษ
  • ตั้งค่าการพิมพ์ และเปลี่ยนการตั้งค่างานนำเสนอ
  • การใช้งานนำเสนอร่วมกับผู้อื่น
 • ตรวจสอบตัวสะกด และใช้งานแป้นพิมพ์ลัด
  • ตรวจสอบตัวสะกด และไวยากรณ์บนเอกสาร
  • การใช้งานคำสั่งค้นหาและแทนที่
  • การพิมพ์ข้อความด้วยเสียง
  • การใช้งานแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Google Slides
Download Course Outline