ก้าวแรกสู่การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python สู่การต่อยอดในระดับโปร

Programming & Coding

หลักสูตร ก้าวแรกสู่การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python สู่การต่อยอดในระดับโปร

ภาษา Python เป็นภาษาที่โปรแกรมระดับสูง สามารถเรียนรู้ และใช้งานได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม ทำงานได้กับทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น Windows Linux และ MacOS ประกอบกับมีไลบรารี (Libraries) สนับสนุนงานด้านต่าง ๆ จำนวนมาก ทั้ง Data Science และ AI Machine Learning ในปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ ได้ริเริ่มนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อทำให้การทำงานขององค์กร มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น Python จึงเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างสูง

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง

อบรม 4 วัน | 9.00 น. - 16.00 น.

ระดับ Basic

ระดับความรู้ขั้นพื้นฐาน

ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง

Python

ราคา

11,900 บาท

ตารางอบรม

Onsite Online Hybrid Confirm

11-14 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนรอบนี้

เนื้อหาการอบรม

 • จุดประกายความคิดแบบคอมพิวเตอร์ สู่การเรียนรู้ Python สำหรับผู้เริ่มต้น
 • เรียนรู้พื้นฐานการเขียน Python ที่นัก(อยาก)เขียนโปรแกรมควรรู้
  • การนำเข้าและส่งออกข้อมูล (Input & Output Data)
  • ตัวแปร (Variable)
  • ประเภทของข้อมูล (Data Type)
  • ตัวดำเนินการ (Operator)
  • การเลือกตัดสินใจ (Decision Making)
  • การทำซ้ำ (Loop)
  • ฟังก์ชัน (Function)
 • เจาะลึก Method และ Library และการรับมือกับ Error ฉบับเข้าใจง่าย
 • การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) และการอ่าน เขียน บันทึกข้อมูลจากไฟล์
 • เรียกใช้งาน API & สร้างโปรแกรม GUI ที่ใช้งานได้จริง
  • API คืออะไร
  • การใช้งาน API รายงานสถานการณ์ Covid-19
  • การใช้งาน Forex API เพื่อตรวจสอบค่าเงินแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
  • การใช้งาน API เพื่อตรวจสอบสภาพอากาศทั่วโลก
  • การสร้างโปรแกรม GUI เบื้องต้นด้วยภาษา Python จนนำไปใช้งานได้จริงบนคอมพิวเตอร์
 • การทำงานกับระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วย Python
  • What is Database? มาทำความรู้จักฐานข้อมูล
  • การใช้งาน Python กับ SQLite
  • การใช้งาน Python กับ Firebase
 • เจาะลึกเนื้อหา Python สู่การเตรียมความพร้อมในระดับโปร
  • ทำความรู้จักกับ NumPy ไลบรารีสำหรับการคำนวณงานด้านวิทยาศาสตร์ของ Python
  • ทำความรู้จักกับ Matplotlib ไลบรารีสำหรับการกราฟ (Graph) ของ Python
  • เรียนรู้เทคนิคการสร้างฟังก์ชันแบบไม่ประกาศชื่อด้วย Lambda
Download Course Outline

ตารางอบรม

Onsite Online Hybrid Confirm

11-14 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนรอบนี้