News & Events

“เออาร์ไอที” ในฐานะ Authorized Distributor appointed by Certiport

ประจำประเทศไทย โดยคุณวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป เข้าร่วมการประชุมประจำปีกับกลุ่มผู้บริหาร Certiport

Read More

เปิดบูธต้อนรับ รมว.ดิจิทัล อัปเดตทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21

คุณภาวิตา ศุวัสธารากุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ต้อนรับ คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมพูดคุยถึงทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่ควรมี

Read More

ARIT ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ.

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๔ รับมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนด้านการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ “ครบรอบ 130 ปี” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

Read More

TPQI จับมือ ARIT จัดงานสัมมนาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์

Read More

ARITพร้อมหนุนข้าราชการไทยภายใต้โครงการ Hipps

เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2564 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้จัดประเมินสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง High Performance and Potential System (Hipps) เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพกลุ่มข้าราชการไทยให้พร้อม สู่ยุค Digital Transformation

Read More

ARIT จัดอบรมเพื่อเสริมทักษะการทำงาน พัฒนาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับ Professional

"หลักสูตร Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop" ให้กับพนักงานจาก บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

Read More

กรมพลศึกษา เสริมความรู้เท่าทันทุกทักษะ Digital ด้วย IC3 Digital Literacy

กรมพลศึกษา เสริมความรู้เท่าทันทุกทักษะ Digital ด้วย IC3 Digital Literacy ภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy Project)

Read More

ARIT เปิด หลักสูตรอบรม CompTIA Server+

ARIT เปิด หลักสูตรอบรม CompTIA Server+

Read More

ARIT เปิด Class Upskill Cyber security รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

ARIT เปิด Class Upskill Cyber security รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

Read More

ARIT เปิด Class Upskill Learning Python - Beginner to Pythonistas

ARIT เปิด Class Upskill หลักสูตร Learning Python - Beginner to Pythonistas

Read More

ARIT เปิด Class Upskill สร้าง Reporting เสนอข้อมูลง่ายผ่าน Google Data Studio

ARIT เปิด Class Upskill หลักสูตร สร้าง Reporting เสนอข้อมูลง่ายผ่าน Google Data Studio"

Read More

ARIT เปิด Class Upskill หลักสูตร "การเก็บข้อมูลแบบสอบถามด้วย Forms และการสร้าง Flow การทำงานอัตโนมัติด้วย Power Automate"

ARIT เปิด Class Upskill หลักสูตร "การเก็บข้อมูลแบบสอบถามด้วย Forms และการสร้าง Flow การทำงานอัตโนมัติด้วย Power Automate"

Read More

ARIT อบรมพร้อมสอบ IC3 Digital Literacy มาตรฐานระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาตนเอง ให้กับกลุ่มบุคคลากรภาครัฐ

ARIT อบรมพร้อมสอบ IC3 Digital Literacy มาตรฐานระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาตนเอง ให้กับกลุ่มบุคคลากรภาครัฐ

Read More

ARIT ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านไอทีด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลให้กับเยาวชนในจังหวัดสงขลา

14 มีนาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย

Read More

ARIT เปิดหลักสูตร CompTIA Network+ อบรมความรู้ พร้อมทดสอบมาตรฐานจาก CompTIA

ระหว่าง วันที่ 9- 12 มีนาคม 2564 ณ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

Read More