มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 4 วิทยาเขต มุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้อนรับเปิดเทอมด้วยวิสัยทัศน์ และโครงการดีดีในการพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัลให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา [...]

มุ่งสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล กับ IC3 Digital Literacy

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอบรมพร้อมทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563/ กสศ. [...]

ประชุมคณะรับรองหลักสูตร

จันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมแอสกี้ ชั้น 31 อาคารเอ็มเอส สยาม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การหาชน) ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดประชุมคณะรับรองหลักสูตร [...]

ประชุมคณะทำงาน จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 4

พุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 31 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การหาชน) กับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ครั้งที่ 4 [...]

ประชุมคณะทำงาน จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3

พฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 31 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การหาชน) กับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ครั้งที่ 3 [...]

ประชุมคณะทำงาน จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 2

พฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 31 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การหาชน) กับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ครั้งที่ 2 [...]

TPQI-ARIT จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ

พฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 31 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การหาชน) กับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ครั้งที่ 1 [...]

ARIT เปิด 2 Class เรียน Online Free สู้ Covid-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัส Covid-19 ส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้ต้องเปลี่ยนแปลงไป หน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษา มีความกังวลเกี่ยวกับการเรียนการเรียนในรูปแบบเดิม บริษัท เออาร์ไอที ตระหนักถึงความเดือดร้อนภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว จึงเปิด 2 Class เรียน Online Free [...]

ARIT เดินหน้าพัฒนาทักษะ ให้กลุ่มบุคลากรไอที

การจัดอบรมเพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรทางด้านไอที ให้มีทักษะที่สำคัญ ตอบรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ด้วยหลักสูตร Performance Testing: Design, Execute and Analyst [...]