มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 4 วิทยาเขต มุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้อนรับเปิดเทอมด้วยวิสัยทัศน์ และโครงการดีดีในการพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัลให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้ง 4 วิทยาเขต บางเขน กำแพงแสน ศรีราชา และสกลนคร อบรมหลักสูตรออนไลน์ผ่านระบบ Nontri Live ณ วิทยาเขตบางเขน เพื่อถ่ายทอดสดให้ครอบคลุมทุกวิทยาเขต ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 และ 29 - 31 กรกฏาคม 2563 โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีส่วนสนับสนุนโครงการประเมินทักษะด้านดิจิทัลด้วยมาตรฐานสากลคือ IC3 Digital Literacy Certification และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการข้อสอบในประเทศไทย ส่งวิทยากรช่วยให้คำปรึกษาและสนับสนุนโครงการให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานด้านดิจิทัลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
Share this Post