กรมพลศึกษา พัฒนาบุคลากรด้วย IC3 ต่อเนื่องรุ่น 2

กรมพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy Project) ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 โดยมีกำหนดการจัดอบรม พร้อมสอบมาตรฐาน IC3 Digital Literacy ซึ่งเป็นมาตรฐานการใช้งานเทคโนโลยีระดับสากลที่ได้รับการการันตีมาตรฐานจากหน่วยงานในประเทศ และองค์กรชั้นนำระดับโลก โดยเข้ารับการอบรม และควบคุมการทดสอบด้วยวิทยากรจาก บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563 ณ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
Share this Post