ARIT หารือแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลร่วมกับ สำนักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา

คุณภาวิตา ศุวัสธารากุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าพบ ผอ.ธณัทอร วรรณจรูญ ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร, สำนักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อมอบขนมไหว้พระจันทร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลไหว้พระจันทร์ พร้อมทั้งได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาด้านทักษะไอที ตั้งแต่ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) ตลอดจนทักษะไอทีระดับสูง (Professional) ด้วยการฝึกอบรม และประเมินสอบ ด้วยประกาศนียบัตรมาตรฐานระดับสากล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา
Share this Post