เปิดคลาสอบรมคนไอที หลักสูตร CompTIA Security+

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เปิดหลักสูตรอบรม CompTIA Security+ 3 วันสุดเข้มข้น เพื่อเสริมความรู้ ต่อยอดสู่ความสำเร็จประยุกต์ใช้ในการทำงาน ได้จริง โดยพนักงานไอที จาก บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด และ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563 ณ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
Share this Post