ARIT หารือแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลร่วมกับ สำนักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา

คุณภาวิตา ศุวัสธารากุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าพบ ดร.สุรพงษ์ เอิ่มอุทัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และผอ.ธณัทอร วรรณจรูญ ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร, สำนักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาด้านทักษะไอที ตั้งแต่ทักษะเทคโนโลยีผู้ใช้ดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) ตลอดจนทักษะไอทีระดับสูง (Professional) ด้วยการฝึกอบรม และประเมินสอบ ด้วยประกาศนียบัตรมาตรฐานระดับสากล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา
Share this Post