“องค์การสหประชาชาติ (UN) ร่วมกับ ARIT สร้างมาตรฐานด้านไอทีให้บุคลากร”

“องค์การสหประชาชาติ (UN) ร่วมกับ ARIT สร้างมาตรฐานด้านไอทีให้บุคลากร” ด้วยการทดสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate ในโปรแกรม MS Word, Excel และ PowerPoint เพื่อการันตีความสามารถของบุคลากรให้พร้อมสู่การเป็นองค์กรในยุคดิจิทัล
Share this Post