ARIT ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับผู้บริหาร 9 ราชมงคล

"คุณวรเทพ มงคลวาที" ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ กับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ภายใต้หัวข้อ "ทักษะที่จำเป็นพร้อมทั้งนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานในปัจจุบัน" ในงานการประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบ และทักษะผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5) ในระหว่างวันที่ 11 -12 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ เคนชิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
Share this Post