มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อบรมบุคลากร 4 วิทยาเขต

เออาร์ไอที จัดหลักสูตร Train the trainer ให้กับตัวแทนวิทยากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต บางเขน,ศรีราชา,กำแพงแสน และสกลนคร เพื่อนำไปขยายผลการอบรมและจัดสอบมาตรฐานด้านไอที ให้กับบุคลากรอีก 200 ท่าน ด้วยมาตรฐานสากลของ IC3 Digital Literacy Certification เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Share this Post