บรรยากาศการอบรม Microsoft ExcelAdvance ณ บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้จัดการอบรมความรู้ทางด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel Advance ให้กับบุคลากร บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการสร้างความชำนาญในการงานโปรแกรมและเป็นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Share this Post