เด็กไทยสร้างชื่อคว้ารางวัล บนเวทีระดับโลก

         บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการจัด และคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย ไปแข่งขันบนเวที Microsoft Office Specialist World Championship และเวที Adobe Certified Associate World Championship ณ เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 – วันที่ 3 สิงหาคม 2562 โดยการแข่งขันดังกล่าวเป็นกิจกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ Microsoft Office และ โปรแกรม Adobe ที่มีเยาวชนมากความสามารถจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมชิงชัยในครั้งนี้

สำหรับในปีนี้มีตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทย จำนวน 5 คน ที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ แบ่งเป็น ตัวแทนเวที Microsoft Office Specialist World Championship มี 3 คน ได้แก่

 1. นายกิตติธัช เข็มสม (น้องทัช) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ตัวแทนแข่งขันในโปรแกรม Microsoft Excel
 2. นายสิรภพ กุลไชยกุล (น้องเอิร์ธ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ตัวแทนแข่งขันในโปรแกรม Microsoft Word
 3. นายสาธิต บุญเกิด (น้องบิว) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ตัวแทนแข่งขันในโปรแกรมMicrosoft PowerPoint
ตัวแทนในเวที Adobe Certified Associate World Championship มี 2 คน ได้แก่
 1. นางสาวคัทลียา ภู่เงิน (น้องอีฟ) จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 2. นายธีรภัทร์ การสมงาม (น้องพี) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ซึ่งผลการแข่งขันเยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัลได้ดังนี้
เวที Microsoft Office Specialist World Championship 2019
นายกิตติธัช เข็มสม (น้องทัช) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โปรแกรม Microsoft Excel

เวที Adobe Certified Associate World Championship 2018
นายธีรภัทร์ การสมงาม (น้องพี) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คว้ารางวัลอันดับที่ 9 ของโลก เวทีแข่งขันการออกแบบ
Share this Post