บริษัท เออาร์ไอที จำกัด คว้ารางวัล “อุตสาหกรรมการสร้างมาตรฐานองค์ความรู้ด้านไอทียอดเยี่ยม”

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด คว้ารางวัล “อุตสาหกรรมการสร้างมาตรฐานองค์ความรู้ด้านไอทียอดเยี่ยม” THAILAND TOP SME AWARD 2019 รางวัลเชิดชูผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ
Share this Post