บรรยากาศการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ร่วมกับ ARIT จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ [...]

ARIT เข้าร่วมสัมมนาประจำปีกับ Certiport ที่ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2560 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการศูนย์สอบทักษะคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากลประจำประเทศไทย [...]

บรรยากาศการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ร่วมกับ ARIT จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ [...]

บรรยากาศงาน MOS Olympic Thailand Competition 2017

มื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 25690 ที่ผ่านมา ARIT จัดการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017 เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยที่จะร่วมเดินทางไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา [...]

ARIT ร่วมแสดงความยินดี ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนใหม่ พร้อมหาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

คุณวรเทพ มงคลวาที ผู้บริหารจากบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [...]

ARIT ร่วมหารือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล สู่ Thailand 4.0

วันจันทร์ที่ 13 มี.ค. 60 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คุณวรเทพ มงคลวาที ผู้บริหารจากบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล [...]

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมรับฟัง “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017 – 2021”

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และทีมงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ” วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand digital government vision 2017-2021 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล [...]