บรรยากาศการอบรม Microsoft ExcelAdvance ณ บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้จัดการอบรมความรู้ทางด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel Advance ให้กับบุคลากร บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) [...]

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรด้วย IC3

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ร่วมพัฒนาบุคลากรให้พร้อมสู่การทำงานในยุคดิจิทัล ผ่านการอบรม และประเมินมาตรฐานด้วย “IC3 Digital Literacy” มาตรฐานด้านไอทีขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมความรู้ทั้ง 3 โมดูล [...]

ขอแสดงความยินดี 2 ตัวแทนเยาวชนไทย คว้ารางวัลสุดยอดทางด้านไอที

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลักดันนโยบายของรัฐและต้องการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานให้เทียบเท่าระดับสากล จึงได้เปิดเวที 2 การแข่งขัน ได้แก่ MOS Olympic Thailand competition” และ “Thailand Design Creator Competition” [...]

ARIT Road Show 2019

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ บนเวที “MOS Olympic Thailand Competition2019” และ “Thailand Design Creator Competition 2019” [...]

Digital Poster Design Competition 2018

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดประกวดออกแบบโปสเตอร์ “รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย” [...]

บริษัท เออาร์ไอที เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 คุณภาวิตา ศุวัสธารากุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [...]

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมพิธีทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี [...]

บริษัท เออาร์ไอที ได้เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสวัสดีปีใหม่

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงาน [...]