ตัวแทนจากบริษัท Certiport Inc. ร่วมลงนามความร่วมมือ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคน ด้วยมาตรฐานประกาศนียบัตรสากล IC3

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 Mr.Craig Bushman, VP Marketing, Certiport Inc. และ Mr.Jan Day, VP Channel. Cerrtiport Inc. ตัวแทนจากบริษัท Certiport Inc. สหรัฐอเมริกา เดินทางมาเพื่อลงนามความร่วมมือ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในความร่วมมือดำเนินการจัดการประเมินความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) [...]

ARIT พร้อมตัวแทนจากบริษัท Certiport Inc. ร่วมหารือกับ DEPA ในการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 Mr.Craig Bushman, VP Marketing, Certiport Inc. และ Mr.Jan Day, VP Channel. Cerrtiport Inc. ตัวแทนจากบริษัท Certiport Inc. สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมหารือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล [...]

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมสัมมนาประชาพิเคราะห์ การจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ [...]

บรรยากาศงาน MOS Olympic Thailand Competition 2018

เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยที่จะร่วมเดินทางไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา [...]

ARIT ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คนใหม่

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เข้าพบ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คนใหม่ [...]

ARIT จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าประชารัฐ ด้วยการใช้งานเว็บสำเร็จรูป WEWYN

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการใช้งาน WEWYN [...]

ARIT ร่วมระดมความคิดเห็น กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Smart Class Room CKC-05 ชั้น 1 อาคาร CKC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตรังสิต [...]

ARIT ร่วมระดมความคิดเห็น กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้อง Smart Class Room CKC-05 ชั้น 1 อาคาร CKC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี [...]

ARIT จัดทดสอบความรู้ด้านการใช้ดิจิทัล ด้วยประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification ให้กับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ตัวแทนศูนย์ทดสอบ IC3 Digital Literacy Certification ของประเทศไทย [...]