รายละเอียดค่าธรรมเนียมในการทดสอบความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลด้วย IC3 Digital literacy Certification

ระดับการทดสอบ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ
ระดับที่ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน
 • ทดสอบ Computing Fundamental
800 บาท
ระดับที่ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน
 • ทดสอบ Computing Fundamental
 • ทดสอบ Key Application
1,000 บาท
ระดับที่ 3 ทักษะประยุกต์สำหรับการทำงาน
 • ทดสอบ Computing Fundamental
 • ทดสอบ Key Application
 • ทดสอบ Living Online
1,500 บาท

**หมายเหตุ**

 • ค่าใช้จ่ายในการ Retake โปรแกรมละ 300 บาท
 • ระยะเวลาการสอบ โปรแกรมละ 50 นาทีเครื่องมือเตรียมพร้อมก่อนสอบ

เครื่องมือ ค่าใช้จ่าย
หนังสือ IC3 Digital Literacy
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการอ่าน
 • เรียนรู้ด้วยตัวเอง
250 บาท
(รวมค่าจัดส่ง Kerry)
วิดีโอเรียนรู้ออนไลน์ e-Learning + ชุดฝึกฝน
 • บทเรียนครอบคลุมความรู้ในระดับ ที่ 3
 • บทเรียนเป็นภาษาไทย
 • สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่
 • จำลองการทำข้อสอบแบบจับเวลา
1,070
อบรมพร้อมสอบ
 • ระยะเวลาอบรม 2 วัน (โปรแกรมละ 1 วัน)
 • รวมสิทธิ์การสอบในระดับที่ 2 แล้ว
 • หนังสือ IC3 Digital Literacy 1 เล่ม
  รอบอบรม 1 : 23 – 24 เมษายน 2564
  รอบอบรม 2 : 10 – 11 พฤษภาคม 2564
  รอบอบรม 3 : 1 – 2 มิถุนายน 2564
  รอบอบรม 4 : 15 – 16 กรกฎาคม 2564
3,210สอบที่ศูนย์สอบ ARIT

เปิดสอบ จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 • รอบที่ 1 : 9.30 – 10.30 น.
 • รอบที่ 2 : 10.30 – 11.30 น.
 • รอบที่ 3 : 13.30 – 14.30 น.
 • รอบที่ 4 : 14.30 – 15.30 น.
ผู้สอบสามารถทำการทดสอบได้ที่บ้าน

เปิดสอบ จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 • รอบที่ 1 : 9.00 น. - 10.00 น.
 • รอบที่ 2 : 10.00 น. - 11.00 น.
 • รอบที่ 3 : 13.00 น. - 14.00 น.
 • รอบที่ 4 : 14.00 น. - 15.00 น.
Technical Requirement (ความต้องการพื้นฐานของระบบ)
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Laptop หรือ Desktop เท่านั้น Mobile / Tablet ไม่รองรับ
 • ระบบปฏิบัติการ Windows 10 or Mac OSX Mojave 10.14, High Sierra 10.13, or Sierra 10.12 เท่านั้น
 • Keyboard และ Mouse
 • ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 800 pixel ขึ้นไป
 • เว็บเบราวเซอร์ที่รองรับ คือ Chrome, Internet Explorer, Edge, and Safari (แนะนำ Chrome)
 • ความเร็วอินเตอร์เน็ต ขั้นต่ำ 5 Mbps